Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Presentació  > Missió, visió i principis
 

Missió, visió i principis

Missió, visió i principis

RScat és una iniciativa conjunta impulsada per la Generalitat de Catalunya i les organitzacions empresarials i sindicals més representatives del nostre país que s'emmarca en el Consell de Relacions Laborals, amb la voluntat de promoure el comportament socialment responsable de les empreses i de la mateixa Administració. Deriva de la mesura 98 de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana 2008-2011: Promoure la competitivitat sostenible i responsable.

RScat vol ser un espai virtual on estan convidades a participar totes les veus de la societat catalana: organitzacions empresarials i sindicals, associacions, organitzacions no governamentals, cambres de comerç, universitats, col·lectius de persones consumidores, administracions, entre altres, que vulguin posar en comú i compartir el seu coneixement sobre la responsabilitat social, amb l’objectiu de crear un referent català que treballi per un desenvolupament sostenible i per difondre l’RS als diferents àmbits.

RScat pretén ser un punt on convergeixin les iniciatives ja existents i aquelles que es creïn en el futur a Catalunya per impulsar la competitivitat responsable a l’entorn d’una missió i d’una visió compartides. La construcció d’RScat com a paraigües comú de moltes iniciatives coordinades requereix un procés llarg de reflexió i negociació.

Missió
Enfortir el lligam entre els processos de creació de valor econòmic i valor mediambiental i social, impulsant i consolidant la competitivitat responsable i sostenible, comptant amb tots els grups d’interès, amb l’objectiu de disposar d’una cultura i uns models de gestió orientats cada cop més a l’excel·lència social i a la competitivitat sostenible.

Visió
RScat vol ser un referent d’un nou model de valors de les organitzacions del segle XXI lligat a una imatge de país.

Principis
Els principis que defineixen el funcionament d’RScat són els següents:

  • Voluntarietat: Estem davant d’un nou sistema de gestió basat en la incorporació de compromisos econòmics, socials i ambientals adquirits de forma voluntària. Aquests compromisos van més enllà del compliment de les normes i disposicions legals i distingeixen les organitzacions socialment responsables.
  • Responsabilitat: Cadascun dels agents del nostre país ha d’interioritzar la responsabilitat de tal forma que aquesta impregni les seves actuacions. Una conducta responsable és només el vehicle mitjançant el qual es poden millorar els resultats tant a nivell social, com a nivell individual.
  • Multidimensionalitat: La responsabilitat social ha de tenir en compte tots i cadascun dels grups d’interès de l’empresa amb els quals hi interactua: clients, proveïdors, treballadors, la comunitat, el medi natural..
  • Participació: l'assumpció per part de les empreses i organitzacions de compromisos voluntaris a través del diàleg i la participació dels grups d'interès, que tenen la missió de fer el seguiment i avaluar la informació facilitada per les organitzacions.
Data d'actualització: 16.07.2014