Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Persones  > Inversió responsable  > Iniciatives de finançament socialment responsables
 

Iniciatives de finançament socialment responsable

Les diferents iniciatives d’inversió socialment responsable estableixen uns criteris d’admissió o exclusió de les seves inversions. Una de les iniciatives més globals són els Principis per a la inversió responsable de les Nacions Unides (PRI). 

Actualment existeixen alternatives financeres que desenvolupen un innovador model de negoci bancari que combina la rendibilitat financera amb la rendibilitat social i ambiental.

Algunes de les iniciatives de finançament socialment responsable més consolidades a Catalunya són:

 
Projectes bancaris ètics
Triodos Bank. Finança empreses, entitats i projectes que aporten un valor afegit en el camp social, ambiental i cultural gràcies al recolzament de persones estalviadores i inversores que opten per l’impuls d’empreses socialment responsables,  per la construcció d’una societat més humana i més sostenible. Tenen per missió contribuir a una societat que fomenti la qualitat de vida i que se centri amb la dignitat humana, facilitar a les persones, empreses i organitzacions un ús responsable del diner per al foment del desenvolupament sostenible i proporcionar als clients productes financers sostenibles i un servei de qualitat.

Projecte Fiare. Projecte de Banca ètica que respon a un doble objectiu: finançar activitats econòmiques que tinguin un impacte social positiu. Això significa recolzar les empreses i projectes socials ambientals, culturals i humanitaris, i oferir a la persona estalviadora i inversora responsable la possibilitat de recolzar aquest tipus d’activitats, canalitzant els seus desitjos de decidir responsablement sobre l’ús que en fa l’entitat financera.

Microcrèdits amb principis ètics i socials:

Acció Solidària contra l’Atur. Entitat creada l’any 1981 amb la finalitat de fer front a la problemàtica de la desocupació. Poc temps després, l'any 1984, es va  constituir com a fundació civil privada. Compta gairebé amb 500 col·laboradors que han permès que es destinessin prop de 8.1 milions d’euros a la lluita contra l'atur. La missió no és acabar amb l'atur, sinó  ajudar la gent que es troba a l'atur i que vol sortir de la seva situació mitjançant projectes d'autoocupació. 

Projectes no bancaris 

Coop57. Cooperativa de serveis financers destinats a la concessió de préstecs a projectes de l’economia social. La cooperativa va iniciar la seva activitat l’any 1995 a Catalunya. Els recursos de Coop57 provenen principalment dels seus socis. No es tracta d’una cooperativa de crèdit ja que les persones físiques únicament poden dipositar els seus estalvis, sense possibilitat d’accedir als serveis de finançament. Les persones jurídiques poden aportar capital i rebre finançament.

Oikocrèdit Catalunya. Institució financera privada d’inversió per al desenvolupament en el món. Està especialitzada en l’atenció a nous projectes que no troben capital per iniciar la seva activitat i que es troben en territoris rurals aïllats.

Iniciatives informals:

Les comunitats d’autogestió financera (CAF). Organitzacions comunitàries on els socis, generalment gent amb pocs recursos econòmics, estalvien i són alhora prestataris i sol·licitants de crèdits. Aquestes comunitats estan formades per grups de 10 a 30 persones, conegudes entre elles i de confiança que aporten una quantitat de diner que ells mateixos decideixen. Els socis de la comunitat poden demanar un crèdit per cobrir despeses imprevistes o compres de béns de consum quan ho necessitin, alhora que marquen ells mateixos les condicions: tipus d’interès i garanties, entre d’altres. Així mateix, els possibles guanys que obtinguin es reparteixen entre el socis. 

Data d'actualització: 05.03.2010