Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Persones  > Inversió responsable
 

Inversió responsable

Inversió responsable

Quan parlem d'inversió socialment responsable (ISR) ens referim al procés de presa de decisions d'inversió que té en compte consideracions socials i mediambientals, a més de les consideracions financeres tradicionals (liquiditat, seguretat, rendibilitat). És a dir, es tracta d'una metodologia d'inversió que pren en consideració criteris de responsabilitat social, o sostenibilitat, a l'hora de prendre decisions d'inversió o estalvi. La inversió socialment responsable tracta d'afavorir les pràctiques que tinguin en compte la protecció del medi ambient i el consumidor, la qualitat dels productes, o la diversitat.

 

Alguns dels fons d’inversió ètics eviten explícitament la participació en empreses relacionades amb l'alcohol, el tabac, el joc, la producció o venda d'armes o la indústria militar en general. També existeixen productes financers que inverteixen en la lluita contra el canvi climàtic,  en energies renovables; en microcrèdits per a famílies de països en desenvolupament, entre d’altres.

 

En general  es poden distingir quatre estratègies d’ISR:

  • Filtre negatiu: no finançar les empreses que no representen els criteris ètics fonamentals (respecte pel medi ambient i els drets humans, mesurats amb una sèrie d'indicadors). A més de les entitats que deterioren el medi ambient o creen situacions laborals injustes, també poden ser expulsades empreses que produeixen armament, tabac, alcohol, les que experimenten amb animals; sovint es tenen en compte criteris afegits, en funció de la singularitat del fons. Per exemple, un fons ètic de caràcter religiós inclouria l'avortament com a filtre negatiu.
  • Filtre positiu: Invertir en empreses que tenen bones pràctiques en les àrees anteriorment esmentades.
  • Premiar el millor: finançar les millors iniciatives impulsades per empreses en cada sector. Per exemple: avaluar totes les empreses del sector electrònic i invertir en la que tingui una millor pràctica.
  • Actuar des de dins: actuar davant empreses que no obren èticament, tot tractant de canviar aquelles normes i conductes des de dintre. Des d'aquest punt de vista, un inversor i accionista té drets i pot actuar davant el consell de la companyia amb l'ànim de canviar allò que estimi injust.