Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Com saber el punt de partida

Com saber el punt de partida

La implantació de tot sistema de millora contínua parteix d’un coneixement de la situació inicial de l’organització. Per començar, és interessant fer un repàs dels aspectes següents:

  • Aspectes generals de l’organització.
  • Les diferents àrees de negoci de l’empresa.
  • Principals mercats en què opera.
  • Com està organitzada, organigrames, plantilla.
  • La legislació aplicable.
  • Quins són els principals impactes derivats de l’activitat empresarial en els àmbits: econòmic, social i ambiental.

Per portar a terme aquest procés, l’anàlisi DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats) és una eina que ajudarà l’empresa a obtenir una foto de les necessitats en matèria de responsabilitat social.

Per identificar la situació actual de l’empresa també es poden utilitzar els  qüestionari de diagnosi que permeten conèixer la realitat de cada empresa en relació amb els diferents compromisos de responsabilitat social. Aquesta eina permet identificar tant les actuacions que porta a terme l’empresa que ja es poden considerar socialment responsables com els aspectes que es podrien millorar.

El qüestionari de diagnosi és l’eina que en una fase posterior permet a l’empresa elaborar el pla d’actuació que l’empresa desenvoluparà en un període de temps

Alguns dels exemples de qüestionaris de diagnosi més destacats són:Data d'actualització: 23.02.2010