Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Esteve actualitza la seva ...
 
Dimarts, 02 de maig de 2017

Esteve actualitza la seva memòria a la base de dades d’experiències RSCAT

Esteve, fidels a la seva missió i valors, es comprometen a crear valor compartit amb els seus grups d'interès, a través d'una gestió responsable, que integri compromisos en els àmbits ètics, socials i ambientals, més enllà del que està legalment establert per contribuir a la sostenibilitat de la companyia i de l'entorn.


noticia_00641

Esteve promou els principis de la Responsabilitat Social Corporativa en les activitats del grup, incorporant-les en la gestió i en la presa de decisions, i seguint les Bones Pràctiques de Govern Corporatiu. Les principals accions impulsades durant l’any 2015 han estat: 

A nivell de bon govern, s’ha aprovat el Codi Ètic d’Esteve. La companyia disposa d’un procés sistematitzat de selecció dels proveïdors afavorint aquells que compten amb processos de gestió certificats, com ara el de Gestió de la Qualitat (ISO ISO9001), el de Medi Ambient (ISO 14001) o el de Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals (OHSAS 18001).

A nivell ambiental, Esteve té un Sistema Integrat de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals i Gestió Ambiental (SIG) i una Política de Prevenció i Medi Ambient. En el darrer any s’ha posat en marxa del Pla de Mobilitat sostenible ha suposat una reducció de 110t de CO2. Durant el 2015 es van compensar 374 t de CO2.

Esteve dóna especial rellevància de les accions encaminades a fomentar el creixement dels professionals d’Esteve a través de la gestió participativa i transparent, l'estímul per assumir noves responsabilitats i el treball en equip. S'han implantat mesures de conciliació de la vida personal i professional amb permisos retribuïts per damunt dels que preveu la llei a cadascun dels països on s’opera amb l'objectiu de que tots els treballadors puguin desenvolupar la seva carrera amb les mateixes condicions.

ESTEVE col·labora regularment amb un conjunt d’entitats i projectes sense ànim de lucre que treballen per reduir la pobresa i prevenir l’exclusió social (Càritas, Banc dels Aliments, Fundació Sardà Pujadas, etc.). Es tracta de projectes de proximitat que reforcen el compromís de la Companyia amb la comunitat local. El 2015 va tenir 263 participants al programa de voluntariat.

Aquesta experiència ha estat actualitzada en el marc del grup tècnic de Responsabilitat Social del Consell de Relacions Laborals que es troba integrat pel Govern i les organitzacions sindicals i patronals més representatives de Catalunya i ha estat incorporada al directori d'experiències RSCat.


  • Esteve  

    Directori d'experiències RSCat