Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Unió de Mútues actualitza la ...
 
Dimarts, 05 de desembre de 2017

Unió de Mútues actualitza la seva memòria de sostenibilitat

Unión de Mutuas elabora les seves memòries de responsabilitat social d’acord amb les directrius del model GRI (Global Reporting Initiative), les més àmpliament acceptades en tot el món. Des de 2007, les memòries de responsabilitat social segueixen aquest model i han sigut sotmeses a verificació externa i validació pel GRI.


Unió de Mútues actualitza la seva memòria de sostenibilitat

Unió de Mútues considera imprescindible fer una gestió econòmica eficient per contribuir a la sostenibilitat del sistema de la Seguretat Social, en tots els aspectes que aquesta gestió inclou i en totes les prestacions que gestiona.

La mútua gestiona les prestacions econòmiques següents: la cobertura de les contingències d’accidents de treball i malalties professionals; la cobertura de la   prestació   econòmica   per   incapacitat   temporal derivada de contingències comunes del personal al servei de les empreses associades, com també del subsidi per incapacitat temporal del Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms i dels treballadors per compte propi inclosos en el Sistema Especial de Treballadors per Compte Propi.

Unió de Mútues disposa d'un pla d'RSC, el V Pla de Responsabilitat Corporativa, i d'un Codi Ètic i de Conducta amb un Comitè d'Ètica extern que supervisa i avalua periòdicament els aspectes ètics de l'activitat.

Unió de Mútues esta certificada amb el segell EFQM 500+ des de l'any 2011. Disposa d'una Memòria de Sostenibilitat segons el model GRI amb una qualificació A+ certificada externament des de l'any 2006.

El 2017 destaca que és la primera mútua certificada en la norma UNE 19601 de compliance penal per AENOR, per a tots els emplaçaments i centres de treball d’Unió de Mútues, i que també ha obtingut la conformitat amb l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en la seva categoria ALTA, per a la totalitat dels sistemes d’informació i serveis de la Mútua.

A nivell ambiental, la companyia esta certificada d'acord amb la Norma ISO 14001:2004 Sistema de Gestió Mediambiental des de l'any 2003. Fruit d’aquest compromís, l’Institut de Traumatologia Unió de Mútues està inscrit, de manera voluntària, en el registre de la petjada de carboni, compensació i projectes d’absorció de diòxid de carboni. Per a això, ha calculat la seva petjada de carboni en els abastos 1 i 2 (emissions directes i emissions indirectes, derivades de l’ús d’electricitat, de gasos d’efecte hivernacle) i ha preparat un Pla de Reducció d’Emissions on s’estableixen accions per reduir aquesta petjada de carboni.

S’ha elaborat el IV Pla d'Igualtat d'Unió de Mútues 2017-2019, el qual va ser reconegut amb el distintiu “Igualtat en l’Empresa” que és concedit per el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.