Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > La integració laboral de les ...
 
Dijous, 29 de novembre de 2018

Marta Girabau i Marina Giménez

La integració laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual a l’Administració de la Generalitat de Catalunya: Una realitat des de fa 20 anys

Aquest article es publica al blog de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya en motiu del Dia internacional de les persones amb discapacitat que se celebra el dia 3 de desembre


imatges

A Catalunya, segons dades estadístiques del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, hi ha un total de 551.440 persones amb discapacitat, de les quals, 57.647 tenen discapacitat intel·lectual. El dia 3 de desembre és el dia mundial de les persones amb discapacitat. Aquest dia el va establir L’Assemblea General de les Nacions Unides l’any 1992 amb motiu del tancament del decenni 1983-1992, anys durant els quals va tenir lloc un procés de pressa de consciència i de successives mesures orientades a la millora de la qualitat de vida i consecució de la igualtat d’oportunitats per a les persones amb discapacitat. Malgrat els avenços produïts encara avui en dia s’han de reivindicar el compliment de molts drets d’aquestes persones. La igualtat dels seus drets passa inevitablement per la seva inclusió laboral, que és la garantia de la plena inclusió social.

La Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat basada en la Declaració Universal dels Drets Humans i en els pactes internacionals dels drets humans reconeixen que totes les persones tenen els mateixos drets i llibertats, sense distinció de cap mena. Es va signar el 13 de desembre de 2006 a Nova York i l’Estat Espanyol la va signar el 30 de març de 2007. L’article 27 de la Convenció que  fa referència al treball i ocupació diu que els Estats s’han de comprometre a contractar persones amb discapacitat en el sector públic.

El Programa DIL

L’Administració de la Generalitat de Catalunya garanteix l’accés a la Funció Pública de les persones amb discapacitat en els seus processos selectius d’acord amb la normativa vigent, a través de l’anomenada via de reserva. A banda del compliment d’aquesta norma i per garantir també la inclusió de col·lectius amb especials dificultats, la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria d’Administració i Funció Pública, garanteix la integració de persones amb discapacitat intel·lectual des de fa vint anys, primer a través d’Acords de Govern,  i des de l’any 2003 a través de convocatòries específiques pel sistema del concurs de mèrits i capacitats.  Per garantir que la posterior adaptació i la integració  sociolaboral d’aquest col·lectiu específic sigui adequada, la Direcció General de Funció Pública desenvolupa el Programa DIL.

La filosofia d’aquest programa es basa en els principis d’integració, individualització, normalització i equiparació d’oportunitats. Això vol dir que s’ha configurat un model propi d’integració, que empra  una metodologia de treball basada en oferir el suport necessari i individualitzat a cada treballador i el seu entorn laboral. Aquest suport el fa l’equip de tècniques d’inserció laboral de Funció Pública.

Les tècniques visiten a cada treballador al seu lloc de treball per fer una valoració de com va el procés d’integració. La informació l’obtenen directament del treballador i de la seva persona de referència. La funció dels referents és, doncs, una peça clau del programa, ja que coneixen de primera ma les capacitats i dificultats dels treballadors a l’hora de desenvolupar la feina, i el que és més important, les dificultats a nivell relacional que poden tenir en l’entorn laboral. D’aquesta manera les tècniques poden oferir pautes, tant al treballador com al referent perquè  puguin desenvolupar les seves tasques correctament, i  poder mediar quan hi ha algun conflicte o dificultat relacional amb l’entorn de treball. Els referents, per tant,  són els companys i companyes que acullen als treballadors, els  hi expliquen les tasques, en supervisen la feina i els faciliten les relacions amb la resta de companys. Són el vincle entre el treballador i les tècniques.  Un altre aspecte fonamental del programa és la coordinació de l’equip tècnic amb l’entorn familiar i el teixit associatiu que dona suport al col·lectiu.

La formació al personal DIL i als seus referents

L’altra branca important del Programa és la formació continuada específica que es fa en col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Aquesta formació afavoreix l’adaptació al lloc de treball, ja que s’ofereixen cursos  d’acollida per al personal  DIL que supera les convocatòries d’accés, en el moment d’incorporar-se al lloc de treball. Amb posterioritat, i durant tota la seva vida laboral, s’ofereixen cursos adaptats a les seves necessitats de formació:

  • Cursos relacionats amb les competències tècniques del seu lloc de treball: reprografia, enquadernació, escaneig de documents, arxiu, atenció al públic…
  • Cursos d’informàtica per aprendre o millora l’ús  del portal corporatiu, l’office bàsic o la navegació en xarxa.
  • Cursos de català per millorar l’ expressió oral i escrita,
  • cursos de prevenció, salut laboral i bones pràctiques ambientals.
  • Cursos de creixement personal, com ara, formació en millora de la motivació, autoestima, habilitats comunicatives, treball en equip o relacions interpersonals.

Juntament a aquesta formació adreçada al col·lectiu de treballadors amb discapacitat també s’ofereix una formació a les persones referents. Aquesta  formació consisteix en tallers participatius on poden intercanviar experiències i alhora rebre informació sobre aspectes de la discapacitat intel·lectual que els puguin ajudar a desenvolupar el seu rol com a referents.

La valoració global de la formació durant tots aquest anys, feta pels treballadors  del Programa, i els seus  referents és molt positiva.

La valoració del programa DIL per part dels seus protagonistes

L’any 2017 l’EAPC en col·laboració amb la Direcció General de Funció Pública va encarregar una enquesta de satisfacció sobre el Programa DIL. L’enquesta anava adreçada tant al col·lectiu de treballadors del Programa  com al seu personal referent. Els resultats van ser molt bons i van posar de manifest que el grau de satisfacció general envers el Programa DIL és molt alt.

Desitgem que l’Administració de Catalunya, pionera en la incorporació de persones amb discapacitat intel·lectual a la Funció Pública  continuï  apostant per fer polítiques socials inclusives  i que  continuem avançant en l’assoliment de la igualtat de drets de les persones amb discapacitat intel·lectual.