Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Actua actualitza el seu ...
 
Divendres, 12 de gener de 2018

Actua actualitza el seu compromís amb la sostenibilitat

La cooperativa d’iniciativa social sense afany de lucre va ser creada al 2005 per professionals de l’àmbit socioeducatiu, que està dedicada al desenvolupament i la gestió de projectes d’acció socioeducativa.


Actua. Memòria Social Any 2016

ACTUA és una empresa cooperativa de treball associat creada l’any 2005 per professionals del camp socioeducatiu. Desenvolupem projectes d’atenció residencial a infants i adolescents tutelats per la Generalitat, inserció laboral de joves amb dificultats socials, i la dinamització d’espais i àmbits educatius per la millora de la convivència i la prevenció de situacions de risc . 

Actua és una Cooperativa enfocada a generar oportunitats per contribuir a la millora i a la transformació de la societat. Esta impulsada per professionals orientats a l’apoderament i al desenvolupament de persones, equips i projectes. 

La cooperativa ha aprovat el Pla Estratègic 2016-2018 que integra l’RSC de manera transversal, estratègica i operativa, el pla esta centrat en 5 eixos: "Persones, clients, innovació, compromís social, i excel·lència en els processos".

Disposa d’un codi de Codi de Conducta i d’un Sistema Integrat de Gestió: Qualitat (ISO9001), Medi Ambient (ISO14001), Seguretat i Salut en el treball, Innovació, Responsabilitat social. 

La cooperativa ha signat el Compromís amb el Programa d’Acords Voluntaris de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic (Reducció CO2). Presenta dades sobre emissions de gasos, directes e indirectes. Mesures d’estalvi energètic. 

Aquesta experiència ha estat validada en el marc del grup tècnic de Responsabilitat Social del Consell de Relacions Laborals que es troba integrat pel Govern i les organitzacions sindicals i patronals més representatives de Catalunya i ha estat incorporada al directori d'experiències RSCat.