Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > El Port de Barcelona actualitza ...
 
Dimarts, 09 de gener de 2018

El Port de Barcelona actualitza la seva memòria de sostenibilitat 2016

La memòria reporta sobre dades generals del Port de Barcelona, així com dades proporcionades per un 12% de les organitzacions de la Comunitat Portuària adherides al Pla de Sostenibilitat Sectorial que han complimentat el qüestionari anual sobre aspectes econòmics, socials i mediambientals.


Port de Barcelona. Memòria RSE any 2016

Port de Barcelona considera que la dimensió econòmica abasta la creació de riquesa, la dinamització dels entorns econòmics locals i dels territoris a través de mesures de desenvolupament que incorporin, també, criteris extra econòmics com la sostenibilitat o la innovació.Aquesta visió desenvolupa principalment els tres eixos estratègics del III Pla Estratègic del Port de Barcelona de creixement, competitivitat i sostenibilitat. 

La gestió responsable de les persones contempla diferents aspectes com la contractació estable, les condicions laborals dignes, el foment de la seguretat i salut, la formació, la conciliació, el foment de la igualtat i diversitat i la integració de persones en risc d’exclusió social i discapacitat.

Així es fomenta la motivació, la professionalització i la productivitat. Els eixos estratègics de creixement, competitivitat i sostenibilitat es tradueixen en l'atracció i retenció d'un talent professional, divers i plural, enfortiment de les competències i capacitats de les persones treballadores, la creació de canals de diàleg amb els grups d'interès per respondre a les seves necessitats i expectatives, la col·laboració amb les organitzacions de la Comunitat Portuària en el Pla de Sostenibilitat Sectorial, entre d'altres. 

L'aposta per la sostenibilitat dels ports és un element imprescindible per garantir l'encaix port ciutat i per assegurar el seu creixement futur, però també per contribuir a la seva modernització i diferenciació en relació a altres ports en un context de comerç mundial cada vegada més globalitzat.

En aquesta dimensió, els eixos estratègics suposen treballar i innovar per a processos més eficients i més curosos amb el medi ambient, fomentar bones pràctiques ambientals, incrementar el nombre de sistemes de gestió ambientals certificats, reduint l ́impacte ambiental de les organitzacions de la Comunitat Portuària.