Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > L’Associació d’Iniciatives ...
 
Dilluns, 08 de gener de 2018

L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) publica la seva memòria de sostenibilitat 2016

ARCA és la xarxa dels Grups d’Acció Local de Catalunya (GAL), seleccionats per aplicar el Desen-volupament Local Participatiu Leader en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) pel període 2014-2020, en col·laboració amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP).


ARCA. Memòria RSE Any 2016

L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya - ARCA ha elaborat la seva Memòria de Sostenibilitat seguint les directrius de la Guia G3.1 del Global Reporting Initiative (GRI), aplicant els principis de materialitat, participació dels grups d’interès, context de sostenibilitat i exhaustivitat.Els principis que regeixen la gestió econòmica de l’entitat són l’eficàcia i l’eficiència en els recursos i les despeses generades per l’assoliment de les activitats, i l’equilibri econòmic i la solvència a llarg termini per tal d’anar disposant de recursos propis que la facin menys dependent de les subvencions públiques o de la despeses pública, i mantenir així un compromís i co-responsabilitat amb els diners del sector públic.

ARCA treballa, majoritàriament, amb proveïdors locals de la comarca del Solsonès i, en cas de no existir l’oferta del servei o producte necessitat al mercat comarcal, es cerquen proveïdors a la resta del territori català.

En l’àmbit ambiental, ARCA ha adoptat les següents mesures:Comunicació interna via correu electrònic, reducció del material imprès, prioritzant el treball en suport digital i ús de paper 100% reciclat. Per tal de reduir el consum elèctric, ARCA ha pres mesures com: aprofitar al màxim al llum natural, la hibernació de les pantalles dels ordinadors, i fixar les bombes de calor a 21º, entre d’altres.

ARCA ha impulsat un seguit d’actuacions al territori relacionades amb dos iniciatives en concret, “ODISSEU: programa per al retorn i la inserció laboral dels i les joves al medi rural” i “Xarxa de Dones Rurals i Urbanes. Un Espai de Desenvolupament Econòmic i Social”. Aquestes actuacions han implicat als diferents agents del territori amb l’objectiu de fer-los partícips d’aquests projectes.