Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Sant Gervasi SCCL actualitza el ...
 
Dilluns, 27 de novembre de 2017

Sant Gervasi SCCL actualitza el seu compromís amb la sostenibilitat amb una nova edició de la seva memòria

La Memòria de Responsabilitat Social de l'Escola Sant Gervasi Cooperativa del curs 2015-16 presenta els principals impactes de l'empresa en matèria d'economia, medi ambient i social, així com les principals accions dutes a terme.


Memòria Sant Gervasi SCCL

Escola Sant Gervasi de Mollet, cooperativa de treball associat amb més de 40 anys d'història, ofereix un projecte pedagògic estable propi d'una escola catalana, plural i oberta a tothom. L’escola destaca per la seva voluntat d’incidència social i pel seu fort compromís amb una gestió responsable i sostenible.

El respecte ambiental és molt present com a element pedagògic i com element de millora de la gestió cooperativa. L’escola, compromesa amb una gestió mediambiental responsable, la coordina i promou mitjançant la Cooperativa d’Alumnes Les Oliveres i la Comissió de Sostenibilitat. Aquesta Comissió ha impulsat diverses iniciatives: els projectes Desendolla i Oliklak, l’hort escolar, la celebració del dia mundial del mediambient, entre altres.

S’impulsen diferents accions d’eficiència energètica com: recollida aigües pluvials, plaques solars, substitució progressiva de la lluminària. L’estalvi que s’aconsegueix amb la implantació de les mesures d’eficiència energètica es reinverteix en noves accions amb la voluntat de ser més eficients.

A nivell social, la cooperativa manté unes condicions de treball basades en la qualitat, la igualtat i la seguretat: Disposa de plans d’acollida, formació, mesures de conciliació, enquestes de clima laboral, sistemes de comunicació interna i beneficis socials. Potencia les relacions amb els diferents agents que formen part de l’ecosistema educatiu mitjançant els diferents canals de comunicació disponibles.