Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Borges publica la seva memòria ...
 
Divendres, 06 d'octubre de 2017

Borges publica la seva memòria de sostenibilitat 2016

L’empresa especialitzada en el sector agroalimentari i amb seu a Reus, ocupa més de 1.000 persones i factura prop de 760 M€.


Borges publica la seva memòria de sostenibilitat 2016

La companyia Borges té un fort compromís amb la sostenibilitat ambiental i social. El Grup disposa d'un Codi de Conducta basat en els principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides i en les convencions de l'Organització Internacional del Treball (OIT), així com en altres valors i principis de Borges Mediterranean Group.

També compta amb una estratègia de Responsabilitat Social integral que ajuda a prendre decisions en unes condicions econòmiques, socials i ambientals en contínua evolució. L'estratègia identifica les principals qüestions en matèria de Responsabilitat Social basant-se en una anàlisi de materialitat que defineix les àrees més importants per al Grup i per als seus grups d'interès

A nivell ambiental disposa de diverses bones pràctiques destinades a minimitzar els seus impactes ambientals. Per exemple, a les plantes de Fruits Secs s'han instal·lat nous compressors de cabal variable amb dispositius de freqüència, per a les màquines d'envasament i seleccionadores d'ametlles, que garanteixen estalvi d'energia. També en aquestes plantes s'ha iniciat el procés de canvi d'il·luminació a LED en zones que requereixen llum artificial durant tot el dia, esperant un estalvi elèctric per la seva major durabilitat i una millora qualitativa en la lluminositat d'aquestes zones de treball.

Les principals plantes productives del Grup , Borges SAU Divisió Consum, Borges SAU Divisió Ingredients i Olis Borges Pont SAU compten amb estacions depuradores pròpies per tractar les aigües residuals procedents dels seus processos productius

Borges disposa d’un ampli ventall de mesures de conciliació de la vida personal i laboral com per exemple: Ampliació del permís de maternitat, possibilitat de jornada intensiva tots els divendres de l'any i vigílies dels dies festius assenyalats de determinats col·lectius, teletreball parcial durant una part de la jornada.