Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > ESTEVE actualitza la seva ...
 
Dilluns, 03 de juliol de 2017

ESTEVE actualitza la seva memòria de sostenibilitat

Un any més, ESTEVE ret comptes sobre l'avanç en les diferents perspectives que conformen la sostenibilitat de la Companyia i el seu entorn (econòmica, social i mediambiental) durant 2016 i els objectius que es plantegen per al 2017. ESTEVE esta especialitzada en el desenvolu-pament i fabricació de productes farmacèutics, ocupa a 2.473 persones i factura 813 M€.


ESTEVE actualitza la seva memòria de sostenibilitat

ESTEVE és un grup quimicofarmacèutic que centra les seves activitats en l'àmbit de la salut des que, el 1929, el Dr. Antoni Esteve i Subirana va fundar la primera empresa. Avui, ESTEVE és reconegut per la seva vocació investigadora, la seva expansió internacional i la seva capacitat per generar aliances estratègiques, d'una manera sostenible.La seu central es troba a Barcelona i compta amb vuit filials en tres continents (Europa, Amèrica i Àsia) i ven els seus productes en més de 60 països. A través dels seus tres activitats de negoci: Farmacèutica, Genèrics i Química, cobreix tot el cicle de vida del medicament. L'exercici 2016 s'ha tancat amb una xifra de negocis consolidada de 813 milions d'euros, el que significa un increment del 4,3%. Així mateix, la signatura de l'acord mundial de col·laboració amb Mundipharma-Purdue per al desenvolupament global d'una nova generació de medicaments per al tractament del dolor ha afectat positivament. Les principals accions impusades per ESTEVE durant el 2016 són: En relació al bon govern, s’ha aprovat el Codi Ètic d’Esteve. La companyia disposa d’un procés sistematitzat de selecció dels proveïdors afavorint aquells que compten amb processos de gestió certificats, com ara el de Gestió de la Qualitat (ISO ISO9001), el de Medi Ambient (ISO 14001) o el de Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals (OHSAS 18001). A nivell ambiental, ESTEVE disposa d’un Sistema Integrat de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals i Gestió Ambiental (SIG) i una Política de Prevenció i Medi Ambient. Enguany, la posada en marxa del Pla de Mobilitat sostenible ha suposat una reducció de 110t de CO2. Cal destacar que durant el 2016 es van compensar 600 t de CO2 i que la majoria dels materials gestionats a través del Projecte Reactiva s'han reutilitzat.   En l’àmbit social prenen especial rellevància les accions encaminades a fomentar el creixement dels professionals d’Esteve a través de la gestió participativa i transparent, l'estímul per assumir noves responsabilitats i el treball en equip. S'han implantat mesures de conciliació de la vida personal i professional amb permisos retribuïts per damunt dels que preveu la llei a cadascun dels països on s’opera amb l'objectiu de que tots els treballadors puguin desenvolupar la seva carrera amb les mateixes condicions. ESTEVE col·labora regularment amb un conjunt d’entitats i projectes sense ànim de lucre que treballen per reduir la pobresa i prevenir l’exclusió social (Càritas, Banc dels Aliments, Fundació Sardà Pujadas, etc.). Es tracta de projectes de proximitat que reforcen el compromís de la Companyia amb la comunitat local. El 2016 es van invertir més d'1 M d'€ en inversió social i hi va haver 232 participants en programes de voluntariat.