Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > El Consorci Sanitari del Garraf ...
 
Dimecres, 21 de juny de 2017

El Consorci Sanitari del Garraf s’incorpora a la base de dades d’experiències RScat

El CSG és una entitat pública vinculada al territori, la seva missió és satisfer amb excel·lència i de forma sostenible les necessitats sanitàries i socials de les persones de la seva àrea d’influència amb un enfocament integral.


Consorci Sanitari el Garraf

El Consorci Sanitari del Garraf (CSG) és una entitat pública vinculada al territori creada l’any 2009 per donar resposta integral a les necessitats de salut i socials de les 151.000 persones que viuen a la comarca del Garraf, mitjançant l’execució d’activitats hospitalàries, assistencials, preventives, rehabilitadores, docents i d’investigació.

El CSG està format pels ajuntaments de la comarca del Garraf i Cunit, la Fundació Privada Sant Antoni Abat i la Fundació Hospital Residència Sant Camil. Gestionen els dos hospitals de la xarxa pública de la comarca i el centre de rehabilitació. Compromesos amb un sistema de gestió responsable, disposen d’una eina de gestió que implica a totes les àrees i a tots els professionals dels centres: Pla de Qualitat i Seguretat del pacient 2015 - 2017 (65% dels objectius assolits a finals de l’any 2015; avaluació contínua i sistema d’identificació de punts crítics de seguretat del pacient).

El Consorci disposa d’un codi ètic (eixos més importants: igualtat, autonomia, informació, bon govern i continuïtat assistencial) i una Comissió d’ètica assistencial que elabora també recomanacions, guies i protocols. 

A nivell ambiental cal destacar que durant l’any 2015, el 10% de la inversió del Consorci ha tingut impacte directe en la millora ambiental. Anualment elaboren una memòria ambiental que analitza els indicadors ambientals i identifica actuacions de millora.

Disposen d’un pla de residus i el 100% de l’electricitat consumida és d’origen renovable. Durant l’any 2015, han obtingut la certificació energètica en l’edifici B-Hospitalització de l’HRSC, amb qualificació C.  

El consorci és el primer centre hospitalari al món que ha impulsat el Teaming, iniciativa solidària que es basa en microdonacions per ajudar a alguna causa concreta.

A nivell laboral el 82% de la seva plantilla té contracte indefinit. Disposen d’una guia no sexista i han difós cartells de sensibilització en matèria d’igualtat d’oportunitats als seus centres.