Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > El Govern aprova un nou codi ...
 
Dimecres, 21 de juny de 2017

El Govern aprova un nou codi per a una contractació pública socialment responsable en l'àmbit de l'Administració i el seu sector públic.

La finalitat del Codi és donar a conèixer les possibilitats que ofereix la contractació per desenvolupar polítiques públiques, mitjançant la inclusió de clàusules socials als contractes.


Nou Codi Contractació Pública

El Govern ha aprovat el Codi per a una contractació pública socialment responsable en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn. El nou Codi s’inscriu en el marc de les polítiques de contractació pública estratègica que promou el Govern de la Generalitat i té per finalitat fomentar la integració de criteris socials, ètics i ambientals, entre d’altres, en els processos i fases de la contractació pública. D’aquesta manera, el Codi facilita als òrgans de contractació les eines necessàries per dur a terme una contractació socialment responsable.

El Codi reuneix i classifica en un sol document recomanacions, principis, guies i clàusules ja existents, però també incorpora algunes novetats, com les clàusules sobre igualtat, comerç just, transparència fiscal i les clàusules alimentàries, entre d’altres aspectes.

La finalitat del Codi és establir pautes sobre l’ús adient de les diferents clàusules i criteris, tot donant a conèixer les possibilitats que ofereix la contractació per desenvolupar polítiques públiques, mitjançant la inclusió de clàusules socials i ambientals als contractes i oferint models als òrgans de contractació. El Codi també fa referència a la necessitat de controlar el compliment de les clàusules per part dels òrgans de contractació.

El Codi ha estat elaborat per la Direcció General de Contractació Pública del Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, amb les aportacions del Grup de Treball d’Aspectes Socials de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, format per representants de diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya, les entitats municipalistes, els sindicats més representatius, les entitats representatives de les empreses contractistes i les entitats representatives del tercer sector social, i ha estat aprovat pel Ple de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

Amb el nou Codi de contractació socialment responsable el Govern vol incrementar el volum i el nombre de contractes de la Generalitat i del seu sector públic que inclouen clàusules socials, ambientals, etc. i impulsar un model de contractació pública basat en l’ètica, la transparència, la sostenibilitat i la responsabilitat social.