Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Fundació MAP publica la seva ...
 
Dilluns, 22 de maig de 2017

Fundació MAP publica la seva memòria de sostenibilitat de l’any 2016

La Fundació MAP engloba diferents serveis: laborals, diürns, residencials i d’atenció a la infància i adolescència. A més de complir els objectius socials, l’entitat participa en el desenvolupament econòmic del Ripollès creant llocs de treball, riquesa i qualitat de vida. I ho fa a través d’una gestió ètica i mediambientalment responsable.


Fundació MAP publica la seva memòria de sostenibilitat de l’any 2016

L’any 2016 la Fundació MAP ha crescut, ocupant a 263 persones, i oferint serveis d’atenció a les persones amb necessitats especials. La Fundació destaca pel seu compromís amb la sostenibilitat. La Fundació MAP implanta polítiques de gestió responsable en els àmbits social, econòmic i ambiental, seguint els indicadors del Codi de Gestió Sostenible.

La Fundació MAP aposta per fomentat una la cultura del reciclatge i actuacions de millora de la consciència ambiental: Col·locació de contenidors de reciclatge al menjador social, al menjador del taller i a residència; Reetiquetatge dels diferents eco-punts; Realització d’un vídeo amb persones del MAP de temàtica ambiental per ajudar a reforçar el discurs sobre la importància de ser conscients de no malgastar els recursos: “Electerminator”; Valoració trimestral dels consums energètics; Potenciació del transport col·lectiu i públic; Control del reciclatge a les festes i activitats populars.

En l’àmbit social, MAP es destaca pel seu compromís amb el territori, per exemple, el 89% de les compres i de la contractació de proveïdors de serveis han sigut realitzades al Ripollès i han generat un volum de riquesa durant el 2016 de 4.459.000 € al Ripollès.

La Fundació promou diferents actuacions destinades a sensibilitzar a la ciutadania sobre la discapacitat. Per exemple, en el darrer any s’han realitzat tallers a les escoles en els que han participat més de 1.300 alumnes.

Aquesta experiència ha estat analitzada en el marc del grup tècnic de Responsabilitat Social del Consell de Relacions Laborals que està integrat pel Govern i les organitzacions sindicals i patronals més representatives de Catalunya i ha estat incorporada al directori d'experiències RSCat.