Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > CanCet actualitza la seva ...
 
Dilluns, 22 de maig de 2017

CanCet actualitza la seva memòria de sostenibilitat

El Centre Especial de Treball Can Cet ocupa a 205 persones i opera en els sectors de l’obra menor, jardineria, treballs forestals i manteniment del mobiliari urbà.


CTESC. Experiències en Responsabilitat Social

Can Cet s’ha convertit en la primera empresa social que ha analitzat la seva gestió des de la perspectiva de l’Economia del Bé Comú (EBC). D’aquesta manera, l’empresa ha analitzat si els seus serveis i productes estan alineats amb els principis i valors del bé comú.

Can Cet es caracteritza per tenir un fort compromís amb una gestió responsable i sostenible, així ho demostren les nombroses iniciatives i accions que ha posat en marxa en els darrers temps, com per exemple: disposa d’un codi ètic disponible a la seva pàgina web; estan certificats per la SGE 21 (Sistema de Gestió Ètica i Socialment Responsable, primera norma europea que estableix els requisits que ha de complir una organització per integrar en la seva estratègia i gestió l’RS); estan compromesos amb la transparència i publiquen la seva memòria de sostenibilitat segons el GRI, l’informe de progrés del Pacte Mundial, etc.

A nivell ambiental impulsen accions d’estalvi en el consum energètic (climatització, ventilació, ús de l’electricitat, etc), utilització de les millors alternatives des del punt de vista mediambiental en els productes de l’àrea de jardineria, medi ambient i l’ àrea de neteja. Des de l’any 2010, Can Cet va adequar la seva seu corporativa per dotar-la d’un ambient més agradable i lluminós. Es va realitzar un estudi d’harmonització de l’energia, instal·lar un sistema de refrigeració que assegurés l’aire fresc i renovat, etc. Estan certificats amb la ISO 14001 (referent a la minimització dels residus que produeix). Cal destacar que les emissions de CO2 van disminuir el 27% el 2015 respecte de l'any anterior.

En l’àmbit social, Can Cet disposa de mesures de conciliació i flexibilització d’horaris. Compta amb un Comitè Ètic i d’Igualtat encarregat de vetllar per la diversitat i la no discriminació de cap de les seves persones treballadores per raó de raça, sexe, procedència o edat. Disposa de la Unitat de Suport a l’Activitat Professional (UAAP) formada per treballadors socials i psicòlegs que donen suport a les diferents àrees i fan seguiment dels casos. L’empresa realitza enquestes anuals confidencials sobre qualitat del lloc de treball i clima laboral, desenvolupament d’activitats teambuilding i lúdic-formatives.

Can Cet fa una aposta decidida per una gestió ètica dels subministraments (voluntat d’aconseguir que la totalitat dels seus proveïdors disposen de certificacions de qualitat ambiental i social. Al 2013, el 84% de les empreses amb les que treballava no presentaven riscos a nivell ecològic i social).