Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Nestlé actualitza la seva ...
 
Dijous, 20 d'abril de 2017

Nestlé actualitza la seva memòria de sostenibilitat

A nivell mundial la companyia ha fixat 38 compromisos que tenen previst complir el 2020, anualment presenten l’evolució per tal de recolzar l’objectiu a llarg termini de Crear Valor Compartit.


Nestlé

L’informe sobre Creació de Valor Compartit de Nestlé té com a objectiu proporcionar una visió transparent de l'acompliment de la política d’RSC de la companyia, centrant-se en l'impacte de l'organització en els àmbits econòmic, ambiental i social, així com en la generació de valor a llarg termini per als grups d'interès. Amb aquest fi, l'informe recull tots aquells aspectes i iniciatives que poden ser considerats com a rellevants tant a nivell extern com intern. L'informe ofereix informació referent a les actuacions i operacions dutes a terme per la companyia durant l'any natural 2015 incloses dins de la filosofia de Creació de Valor Compartit de Nestlé.

Les principals accions impulsades durant l’any 2015 han estat:

A nivell econòmic, Nestlé Espanya ha fet un exercici per alinear-se amb les directrius del Global Reporting Initiative (GRI), tant en enfocament com en indicadors. Entre els indicadors clau n'hi ha 42 que corresponen a indicadors del GRI.

Nestlé compta amb un sistema propi de gestió mediambiental, el Nestlé Enviromental Management System (NEMS), que unifica totes les seves activitats i mesures mediambientals. El NEMS, implantat en tots els centres de producció de Nestlé al món, es revisa periòdicament i constitueix una valuosa eina per aconseguir la progressiva certificació de les fàbriques d'acord amb els requisits de la norma ISO 14001.

Cal destacar les iniciatives tendents a la transformació de subproductes del cafè en energia ecològica -a Girona-, la substitució de refrigerants tradicionals per altres més ecològics -a La Penilla- o l'ús de gas natural en lloc de fuel -en els centres d'Araia i Miajadas. 

A nivell social, la companyia és conscient de que la principal font de competitivitat la constitueix el seu equip humà. Per això, la política de recursos humans de Nestlé es preocupa de la seva formació i el seu desenvolupament professional, de la seva seguretat i de la conciliació de la vida personal.

A Espanya, Nestlé compta amb un centre de formació propi a la seva seu central, l'activitat de la qual es complementa amb la que du a terme a les fàbriques i en el centre internacional de Suïssa. Cada any, Nestlé imparteix més de 500 cursos en horari laboral. Així mateix, existeix la possibilitat de desenvolupar una carrera internacional i multidisciplinària, en un entorn laboral que permet flexibilitat d'horaris, reduccions personalitzades de la jornada laboral i vacances fraccionades. 

Nestlé participa activament amb altres organitzacions en programes i iniciatives que contribueixen a la consecució dels Objectius del Mil·lenni promoguts per Nacions Unides.

Així mateix, Nestlé incorpora en les seves polítiques el Codi Internacional per a la Comercialització dels Succedanis de la Llet Materna de l'Organització Mundial de la Salut (l'OMS), així com subscriu els 10 principis del Global Compact de Nacions Unides -sobre drets fonamentals de les persones, sobre drets laborals, sobre medi ambient i sobre bon govern de les empreses-, i, per tant, els recolza i promou íntegrament.

També col·labora amb Creu Roja Catalunya, i centra la seva participació en aquelles entitats l'activitat de les quals està relacionada amb les àrees de nutrició i infantesa. El 2015 va firmar el Conveni Inserta amb la Fundació ONCE.

D'altra banda, Nestlé ha dissenyat la seva web corporativa de manera que sigui accessible per als usuaris amb algun tipus de discapacitat visual, seguint els estàndards WAI. 

Aquesta experiència ha estat actualitzada en el marc del grup tècnic de Responsabilitat Social del Consell de Relacions Laborals que es troba integrat pel Govern i les organitzacions sindicals i patronals més representatives de Catalunya i ha estat incorporada al directori d'experiències RSCat.

Més informació