Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Mutua Universal actualitza la ...
 
Dimarts, 25 d'abril de 2017

Mutua Universal actualitza la seva memòria de sostenibilitat

Mutua Universal es compromet amb la RSC mitjançant la definició d'un nou Pla Director de RSC que recull les accions i projectes que es duran a terme a l'entitat en els propers anys per donar resposta a les expectatives dels seus grups d'interès.


Mutua Universal

El Pla Estratègic 2014-2017 s’articula al voltant de cinc línies estratègiques, que es desenvolupen i es plasmen en 20 iniciatives estratègiques i 60 plans operatius. El grau de compliment global del Pla, a desembre de 2015, és del 57%, amb un 38% dels projectes (productes/fites) ja finalitzats o en fase d’implantació. Les principals fites assolides al 2015 són:

• Aprovació del Pla de responsabilitat social corporativa.

• Prestació de la proposta de valor.

• Implantació del Pla de mobilitat tecnològica.

• Millora dels canals de comunicació als pacients i als treballadors protegits.

• Desenvolupament del Programa Impuls@: pla de desenvolupament de lideratge.

• Desenvolupament del Mapa de talent.

• Extensió de la gestió per processos: nou repertori únic de documentació, programa formatiu “Pensem en processos” i nova metodologia OPC (Oficina de Processos Corporatius).

• Creació de la Unitat d’Admissió de Compres Sanitàries (UACS). La memòria de l’any 2015 presenta les principals accions desenvolupades en els tres vectors, entre les que cal destacar: A nivell de bon govern, Mutua Universal està certificada en els Sistemes de Gestió de la Qualitat ISO 9001:2008 i de Medi Ambient ISO 14001:2004.

A més, des de l’any 2011, Mutua Universal disposa d’un sistema integral de gestió de riscos, basat en la metodologia internacional COSO II, que consisteix en la identificació i avaluació dels principals riscos inherents a la seva activitat, alhora que es verifiquen i implanten controls i plans de millora. A nivell ambiental, el nou centre assistencial i administratiu de Madrid ha estat dissenyat amb els darrers avenços en gestió energètica: el 90% d’ús de llum natural, il·luminació LED, regulació automàtica de la il·luminació en funció de la intensitat lumínica natural, producció d’aigua calenta sanitària aprofitant el sistema de climatització i control del sistema de climatització independent per a cada espai.

S’han continuat instal·lant dispositius d’alta eficiència energètica en els centres: làmpares i fluorescents de baix consum, temporitzadors, detectors de presència, polsadors, climatització de baix consum, làmines reflectants i airejadors. S’han adaptat les instal·lacions de climatització de set centres per a adequar-los a la normativa RE 20372000, dins del pla d’actuació per a la substitució de les unitats amb gas R-22. 

A nivell laboral, durant el 2015 s’han seguit aplicant les polítiques de conciliació que es descriuen al “Pla + Conciliació + per a tu”, publicat el 2011 i dissenyat per a fomentar el compromís i la corresponsabilitat entre l’empleat i l’empresa. El 2015 es van realitzar  693 cursos amb una mitjana de satisfacció de 8,9. 

Aquesta experiència ha estat actualitzada en el marc del grup tècnic de Responsabilitat Social del Consell de Relacions Laborals que es troba integrat pel Govern i les organitzacions sindicals i patronals més representatives de Catalunya i ha estat incorporada al directori d'experiències RSCat.

Més informació