Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > La Farga actualitza la seva ...
 
Divendres, 21 d'abril de 2017

La Farga actualitza la seva memòria de sostenibilitat

Un any més, la companyia renova el compromís adquirit fa deu anys amb el Pacte Mundial, l’informe de sostenibilitat mostra la voluntat d'estendre les bones pràctiques alineades amb l’activitat, que contribueixen a la sostenibilitat del Grup.


La Farga

La Farga persegueix la visió de ser una companyia molt més segura, eficient, orientada a les persones i al desenvolupament del talent de cada individu.

La Farga destaca el compromís amb les persones que formen part de la companyia: "Aconseguir que cada dia tornin a casa segures i felices". En aquest sentit, el 2015 han continuat desenvolupant iniciatives per aconseguir ser una companyia segura i exemplar en aquest aspecte, aconseguint un índex d'accidents amb baixa de 2,93 respecte al 6,65 del sector metal·lúrgic.

La memòria de l’any 2015 presenta les principals accions desenvolupades en els tres vectors, entre les que cal destacar:

La Farga disposa d’un protocol de bon govern basat en tres eixos: ètica, transparència i responsabilitat. El protocol detalla els drets i les obligacions de les persones accionistes i consellers incloent la seva retribució i vinculant a aquesta, el desenvolupament de l’organització també en termes socials i ambientals.

La Farga disposa d’una política de gestió de proveïdors, per tal d’orientar a la cadena de proveïment en la incorporació de pràctiques de gestió socialment responsables, a través també del codi ètic. A nivell ambiental, les tres empreses industrials del Grup disposen de certificació segons la norma ISO 14001.

La companyia promou mesures de millora de l'impacte i control de les emissions de CO2 per minimitzar-les. Aplica millores tècniques per a la gestió ambiental conegudes com a BAT (Best Available Technology) tant per a accions preventives com correctores, per evitar i reduir les emissions i l’impacte ambiental de la seva activitat.  La Farga disposa d'una política de beneficis socials que cobreix diferents àmbits enfocats principalment a la millora de la qualitat de vida de les persones treballadores i a afavorir la seva integració i motivació amb la companyia. El Pla de Comunicació Interna (PCIA) és l'eina bàsica per fomentar la cohesió de l'equip i mantenir als empleats constantment informats. 

Aquesta experiència ha estat actualitzada en el marc del grup tècnic de Responsabilitat Social del Consell de Relacions Laborals que es troba integrat pel Govern i les organitzacions sindicals i patronals més representatives de Catalunya i ha estat incorporada al directori d'experiències RSCat.

Més informació