# 21

Butlletí RSCAT

Responsabilitat social a Catalunya
Consell de Relacions Laborals de Catalunya

RScat
Dijous, 19 de gener de 2017 Imprimeix
Envia’ns la teva experiència de responsabilitat social (RS)

Enllaços relacionats

Entitats Impulsores

::ARTICLE D'OPINIÓ

Escola Sant Gervasi

"El mundo no se nos ha dado para contemplarlo, sino para transformarlo". José Maria Arizmendiarrieta, fundador de Mondragón Corporación Cooperativa

Hi ha dos camins bàsics perquè les persones i les organitzacions assolim l’estatus de responsables. La primera, amb components educacionals i ètics, es fonamenta en la convicció en uns determinats valors, en la consciència sobre la veritable transcendència de totes les nostres accions. Des d’aquesta visió, la responsabilitat esdevé un atribut directament vinculat al ser, identificable tant en les persones físiques com jurídiques. Com a alternativa no tan admirable a aquesta primera via, trobem l’assumpció de la responsabilitat com a imperatiu legal. Aquest segon camí potser no és tan lloable, però es fa imprescindible en societats avançades en què la legislació i polítiques com la fiscal han de situar el bé comú per sobre del bé individual i evitar que pagui els plats trencats qui no els ha tocat.

La cooperativa Escola Sant Gervasi s’identifica amb la primera via. Ser responsable, per a nosaltres, és indissoluble de ser escola, ser empresa, ser cooperativa, ser persones. Les polítiques d’RSC d’Escola Sant Gervasi, per tant, no han estat mai pensades com a tals; no s’han dissenyat per bastir un corpus que agradés més o menys als nostres grups d’interès. Quan la mateixa raó de ser de l’empresa, la raó fundacional, es fonamenta en la idea que el món és millorable, es produeixen, per impregnació, conductes responsables en tots els àmbits de l’organització que acabaran bastint les polítiques d’RSC, i no a l’inrevés. D’aquesta manera, l’RSC ja ha esdevingut una cultura, no una obligació o una tendència que t’equipara amb els altres o que et fa interessant davant d’usuaris i clients. I no hem esperat mai que des de l’exterior se’ns determinés el camí del canvi. Hem anat aplicant aquella idea de Gandhi tan citada i tan poc portada a la pràctica de Sigues tu el canvi que vols en el món.

Cristian Rovira, a Responsabilidad social competitiva, analitzant el cas de l’evolució d’una empresa de missatgeria, evidencia la importància que l’RSC esdevingui part substancial i diferenciadora de la visió estratègica de cada organització, per sobre de les personalitats i dels personalismes. Per arribar a aquest estadi es fan imprescindibles tant la visió compartida com la generació d’un model cultural propi a l’empresa. Segurament, si la primera ja és atípica, la segona per a molts és una utopia. Però no hi ha un altre camí. Les empreses les fem les persones, però quan no som capaços d’entendre que l’empresa ens transcendeix és perquè estem encara operant des d’una visió newtoniana i industrial, molt mecanicista, de les relacions entre l’empresa i la societat. El coneixement actual ens permet anar més enllà, i establir connexions molt clares entre el benestar no exclusivament econòmic de les persones i l’activitat real de les empreses. Són molts els casos d’organitzacions que des de la responsabilitat han aconseguit esdevenir més que rellevants en el seu sector d’activitat, tant en resultats econòmics com en aportació de valor real a la societat.

A Catalunya fa relativament poc que petites, mitjanes i grans empreses s’han anat aglutinant al voltant de l’estendard de Respon.cat, una proposta col·lectiva que persegueix que Catalunya acabi esdevenint un territori socialment responsable. Engresca constatar que una quantitat prou representativa d’empreses del conjunt del territori s’han sumat al projecte en poc menys de dos anys. Hi ha, en el nostre teixit empresarial, una veu immaterial que ens diu que ara és l’hora. En l’era de la globalització les nostres empreses perviuran en la mesura que siguin capaces d’aportar valor afegit a través dels béns i serveis que produeixin. L’assoliment d’aquest plus qualitatiu només es pot donar en societats avançades en què els grups d’interès que hi ha dins i a l’entorn de l’empresa percebin la producció més enllà de la seva materialitat. Com sempre, hi haurà obstacles interns i externs a vèncer, però mai no hem estat tan ben posicionats per assolir aquest repte de veritable superació.

David Cos
President executiu d'Escola Sant Gervasi
President de Grup CLADE
Vicepresident de Respont.cat

Amunt

::AGENDA

Jornada de difusió de bones pràctiques en els nous usos horaris

Les millors bones pràctiques de nous usos horaris que es puguin identificar mitjançant l’eina d’autoavaluació Inventari Reforma Horària es presentaran durant el 2017 en una jornada impulsada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Més formació per a la prevenció de l’assetjament durant el 2017

Proporcionar coneixements davant l'assetjament sexual i per raó de sexe a l'empresa, com prevenir-lo, què fer davant d'una situació d'assetjament i quins continguts ha de tenir el protocol a l'empresa, són alguns dels continguts dels seminaris que s'imparteixen a tot el territori català.

Amunt

::ACTUALITAT

L’Ajuntament de Barcelona publica la Guia de Contractació Pública Social

La Guia de contractació pública social servirà a l’Ajuntament per triar els seus proveïdors d’acord amb el compromís social i ambiental del consistori. Així, el Govern exigirà a les empreses que li prestin serveis, per exemple, que promoguin la igualtat de gènere o la conciliació familiar. La presentació s’ha fet en el marc de la Taula de la Contractació Pública, que n’haurà de fer el seguiment, i amb representants de gairebé una vintena d’entitats empresarials, socials i sindicals.

La formació a l’agenda de prioritats de la Comissió de Responsabilitat Social

La segona edició del segon Cicle formatiu de responsabilitat social impulsat per la Comissió que s’encarrega d’aquesta temàtica al Consell de Relacions Laborals i la direcció general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, ha proporcionat més eines i recursos per avançar en la gestió de la responsabilitat social a les entitats i organitzacions del territori català. 

Els divendres parlem de Reforma horària: Eina d’autoavaluació on line per a empreses

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha presentat una eina on line d’autoavaluació amb la qual impulsar millores en els horaris i en la productivitat de les empreses del nostre país. Aquest instrument ofereix, pas a pas, una pauta per portar a terme un autodiagnòstic en relació als horaris, la gestió i els usos del temps de tots els agents implicats a qualsevol empresa o entitat, i pretén contribuir a la recuperació de la jornada que existeix pràcticament arreu del món. Aquesta eina ha estat impulsada per la Iniciativa per la Reforma horària que, des de l’any 2014, promou una transformació de la societat catalana.

Escola Sant Gervasi

L’Escola Sant Gervasi, un centre educatiu amb més de quaranta anys de tradició educativa al Vallès Oriental, ha estat seleccionada per part de la Comissió de Responsabilitat Social del Consell com a un bon exemple d’entitat compromesa amb el foment de la responsabilitat social a Catalunya.  Però també aquesta mateixa Comissió va tenir l’oportunitat de conèixer l’experiència del Museu Marítim de Barcelona (MMB) que, més enllà de la missió de preservar, estudiar i difondre el patrimoni que acostumen a tenir les institucions culturals, ha treballat al llarg d'aquests anys per incorporar la responsabilitat social com un estil de treball propi capaç de convertir el Museu en un espai accessible i sostenible, arrelat al barri i a la ciutat, compromès amb la societat i solidari.

L'empresa catalana més responsable que en el 2015

Enric Vinaixa, director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball i president de la Comissió de Responsabilitat Social del Consell de Relacions Laborals, assegura que les pràctiques responsables de les empreses es consoliden any rere any malgrat que queda molt camí per recórrer sobretot entre les petites i mitjanes empreses a Catalunya que representen un percentatge majoritari del nostre teixit empresarial.

Informe del mercat social 2015

El 2015 les 173 organitzacions associades a la Xarxa d'Economia Solidària donaven feina a 3.663 persones, tenien unes 215.000 persones de base social i sumaven uns ingressos d’uns 164 milions d’euros. La segona edició de l’informe “L’estat del mercat social català” recull aquestes dades i la creixent presència i capil·laritat de l’Economia Social i Solidària a Catalunya. L’informe es va presentar en el marc de la Fira d’Economia Solidària i mostra una foto fixa per conèixer la realitat actual d’aquest moviment al nostre territori.

 

Article de la Revista Archivos de Prevención de Riesgos Laborales

L’article reconeix la responsabilitat que té l’Administració en el desenvolupament de polítiques públiques per a la millora de les condicions de treball relacionades amb la salut de les persones i la productivitat de les empreses. Per a l’autora, els protagonistes fonamentals són les empreses i les persones treballadores, però destaca que l’Administració Laboral es troba en una posició avantatjada per aportar instruments rigorosos i de qualitat que facin realitat el pas entre el coneixement i la ciutadania.

registre Estatal de memòries de Responsabilitat social i sostenibilitat

La Directiva Europea 2014/95/UE estableix que les empreses de més de 500 treballadors/es han d’informar d’aspectes financers i no financers. El passat 1 d’octubre es va publicar al BOE l’Ordre ESS / 1554/2016 per la qual es regula el procediment per al registre i la publicació de les memòries de responsabilitat social i de sostenibilitat de les empreses, organitzacions i administracions públiques.

Amunt

::EXPERIÈNCIES RSCAT

nou experiències


A través de la publicació dels informes i memòries de sostenibilitat, les empreses i organitzacions catalanes, renoven el seu compromís de gestió responsable. El directori RScat compta ja amb més de 140 experiències. 

Les empreses interessades en incorporar la seva experiència de responsabilitat social al Directori RScat podeu formalitzar la sol·licitud a través de: rscat@gencat.cat 

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona

Entre les finalitats del Col·legi d'Advocats de Barcelona està la de vetllar perquè l'actuació professional dels advocats i advocades respongui als interessos i les necessitats de la societat actual, així com garantir les bones pràctiques i el compliment de les seves obligacions deontològiques. El Col·legi té un compromís amb la millora contínua de la prestació dels seus serveis mitjançant un Sistema de Gestió de la Qualitat i es preocupa per la reducció dels seus impactes ambientals mitjançant la implantació d’un Pla de Gestió de Residus.

 

Societat Cooperativa d’Instal•lacions Assistencials Sanitàries (SCIAS)

El seu codi ètic assistencial es basa en la gestió de l'atenció a les persones i en la seva relació amb tots els grups d'interès però també destaca pel seu gran compromís ambiental que es reflecteix en les diverses certificacions ISO de les que disposa però també amb les diverses accions impulsades per a la reducció dels consums energètics i d’estalvi.

Hotel Atenea Park

L’empresa ha participat en una iniciativa, amb 19 empreses més, per a la identificació del Penedès com a destinació turística responsable i destaca pel seu compromís amb un turisme sostenible. A nivell social, ha fet una aposta clara per la compra a proveïdors socials i per la relació amb les entitats educatives del territori que facilita una major inserció laboral juvenil.

© Generalitat de Catalunya