# 17

Butlletí RSCAT

Responsabilitat social a Catalunya

Consell de Relacions Laborals de Catalunya

RScat
Divendres, 18 de març de 2016 Imprimeix
Envia'ns la teva memòria d'RS

Enllaços relacionats

Entitats Impulsores

::ARTICLE D'OPINIÓ

UB

El 2012 la Universitat de Barcelona i la Fundación Adecco, com a resultat del treball conjunt iniciat des de l’any 2000 en l’àmbit dels Recursos Humans, van desenvolupar la "Càtedra Universitat de Barcelona - Fundación Adecco para la integració laboral de persones con discapacitat". Aquesta Càtedra està dirigida per la Dra. Marina Romeo de la Facultat de Psicologia, i l’equip investigador està configurat per la Dra. Montserrat Yepes-Baldó, coordinadora de l’equip de treball i responsable de l’àrea psicològica, el Prof. Fernando Barbancho, responsable de l’àrea legal, la Prof. Sefa Bòria, responsable de l’àrea econòmica-financera, i el Sr. Carlos Pascual, responsable de coordinació i formació del personal de suport. 

L’objectiu fonamental de la Càtedra és analitzar i avaluar el procés d’integració  laboral de les persones amb discapacitat així com l’impacte en les empreses d’aquest procés, a partir d’avaluar les seves polítiques de responsabilitat social corporativa i gestió dels recursos humans.  Mitjançant aquest anàlisi es detecten aquelles barreres, problemàtiques específiques i disfuncionalitats del procés que dificulten que les persones amb discapacitat s'integrin en el mercat de treball.

Gràcies a aquesta detecció es faciliten estratègies i solucions que permetin eliminar o reduir aquestes barreres i incorporar les persones amb discapacitat al mercat laboral en igualtat de condicions. Per tal de donar resposta a ambdós objectius, en el marc de la Càtedra s'ha desenvolupat una recerca estructurada en 2 grans fases.

La primera fase (Projecte DIL-D) s’ha caracteritzat per crear i validar un Instrument d'anàlisi del grau de desenvolupament de les polítiques i estratègies d'inclusió laboral de les persones amb discapacitat en les organitzacions que operen en territori nacional. A partir de l'Instrument desenvolupat, en la segona fase (Projecte Efo+QVL) s’analitza en quina mesura el grau de desplegament d'aquestes polítiques i estratègies influeix en l'efectivitat organitzativa (EfO), en la satisfacció, identificació i compromís dels empleats (ICI). Els principals resultats obtinguts han estat que:

mMés del 50% de les empreses participants no han engegat polítiques d'integració laboral de persones amb discapacitat. En canvi el 40,1% les tenen parcial o plenament implementades.

Les polítiques que posseeixen el major nivell de desenvolupament en les empreses són les que estan relacionades amb la col.laboració amb la comunitat local i el teixit associatiu i la creació d'aliances estratègiques, mentre que les accions vinculades al desenvolupament de polítiques internes de l'organització són les que estan menys implementades.

Les accions de normalització més utilitzades per part de les empreses són les de treball amb suport (39%) i voluntariat corporatiu (31%). Les empreses que tenen implantades accions de treball amb suport atenen a una mitjana de 4.9 persones amb discapacitat, i aquest servei és prestat per una mitjana de 2.2 empleats. D'altra banda, les empreses que utilitzen el voluntariat corporatiu ho porten implementant des de fa com a mínim entre 2 i 5 anys (40%) o més de 5 anys (60%).

El 38,1% de les empreses no comuniquen les polítiques d'integració laboral de persones amb discapacitat que tenen desenvolupades. En aquelles empreses que sí es comuniquen (61,9%), els mitjans més freqüentment utilitzats són les reunions d'equip (31%) i les reunions amb la direcció (26,2%).

Les persones amb discapacitat (68,4%) i els equips directius de les organitzacions (60%) són els que tenen un major grau d'implicació a l’hora de posar en marxa polítiques i estratègies que facilitin la integració laboral de les persones amb discapacitat.

A partir d’aquest resultats s’ha desenvolupat un Model classificatori, el Model DIL-D ©, a través del qual poder classificar a les organitzacions segons el grau de desplegament de les polítiques d’integració laboral de persones amb discapacitat, i proposar el pla d’intervenció específic que lis permetin crear les condicions necessàries perquè tots els empleats puguin canalitzar les seves habilitats, coneixements, experiències i motivacions.

En aquest sentit assenyalar que els resultats obtinguts ens mostren que:

  1. Aquelles organitzacions que tenen en major mesura desplegades les seves polítiques i estratègies d’integració laboral de les persones amb discapacitat presenten una major efectivitat organitzacional, i els seus empleats  estan mes satisfets, compromesos i identificats amb l’organització.
  2. Aquells empleats que saben que la seva organització col.labora amb la comunitat local per facilitar la integració laboral, es mostren mes satisfets, compromesos i identificats amb l’organització.
  3. Les organitzacions que tenen en major mesura desplegades les seves polítiques i estratègies d’integració laboral de les persones amb discapacitat han augmentat els beneficis econòmic-financers per empleat/da en els darrers 5 anys

És important assenyalar que la tasca desenvolupada en el marc de la Càtedra, ha estat reconeguda en la IX Edició dels Premis Alares (2015)  en estar guardonada la Directora de la Càtedra en la categoria Professors i Investigadors. En l’actualitat la Càtedra està immersa en analitzar el grau de desenvolupament de polítiques i estratègies de integració laboral de persones amb discapacitat en el Centres Especials de Treball (CET); i tota la recerca, notícies, publicacions i activitats que aquesta desenvolupa es pot seguir a la plana web http://www.ub.edu/catedrainlab

 

Dra. Marina Romeo
Càtedra UB - FA per a la Integració Laboral de Persones amb Discapacitat
Universitat de Barcelona


Amunt

::ACTUALITAT

consulta pública


La Comissió Europea ha obert una consulta per tenir en compte l'opinió pública en les seves properes directrius no vinculants sobre la divulgació d'informació no financera, amb la voluntat de millorar la transparència de les grans companyies. Tota la ciutadania, empreses, inversors, organitzacions i autoritats públiques estan convidats a contribuir a aquesta consulta El termini per presentar les propostes finalitza el dia 15 d’abril

Calendari


Cada any hi ha tot un seguit de convocatòries de finançament, subvencions, premis i beques, que es van repetint. És per això que en el següent document, elaborat per  xarxanet.org, les trobareu totes classificades per mesos i àmbits i també categoritzats entre finançaments públics i privats.

 

economia verda


L’Ajuntament de Barcelona ha presentat el primer estudi sobre economia verda a la ciutat, en el qual s’analitzen les dades econòmiques del sector de l’economia circular, en una aposta per fer visible aquesta activitat i per fomentar una nova visió de l’economia de la ciutat i un model productiu més just i sostenible.

Amunt

::EXPERIÈNCIES RSCAT

Matholding


Grup empresarial creat l’any 2005 que opera en el sector fitosanitari i de l’aigua. Per a Matholding, ser socialment responsable implica exercir el seu negoci de forma ètica i transparent, per aquest motiu publiquen la seva primera memòria de sostenibilitat amb vocació de continuïtat.

 

fitxa EBA Vallcarca

Empresa de Base Associativa que gestiona el Centre d'Atenció Primària de Vallcarca i Sant Gervasi. L'EBA proclama que la seva tasca està guiada pels valors del respecte la professionalitat i la innovació. Aquest compromís es materialitza en les accions que planifiquen d’acord amb els 10 principis de responsabilitat social empresarial de la xarxa de Nacions Unides Pacto Mundial.

fitxa banc de Sang

El Banc de Sang i Teixits és una entitat pública que realitza serveis de salut relacionats amb la donació de sang i teixits. La missió, visió i valors de l’empresa estan fonamentats en un compromís amb la transparència, el servei a la societat, compromís amb les persones i l’excel·lència.

fitxa Airpharm

L'empresa de logística Airpharm va finalitzar, al gener de 2012, la seva primera Memòria de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) respecte a l'exercici 2011, i ha anat renovant el seu compromís any a any. 

MRW
fitxa MRW

L'empresa de transport MRW va ser la primera empresa del sector a obtenir la certificació UNE ENISO-9002 de Qualitat per a la totalitat de les seves franquícies, plataformes operatives i instal•lacions centrals.

 
fitxa Nestlé

Nestlé Espanya ha fet un exercici per alinear-se amb les directrius del Global Reporting Initiative (GRI), tant en enfocament com en indicadors. Entre els indicadors clau n'hi ha 42 que corresponen a indicadors del GRI.

fitxa Proquímia

Proquimia, SA col•labora amb diferents universitats i centres de formació per oferir als seus estudiants la possibilitat de conèixer i treballar en un entorn empresarial.

fitxa Tarannà

Tarannà Club de Viatges, es va adherir al Pacte Mundial el 19 de desembre de l'any 2011, amb la intenció de comprometre's als seus deu principis. Destaquen dos objectius de caràcter mediambiental: incorporació de la calculadora d'emissions de CO2 dels viatges al web de tarannà, així com la forma de compensar a través dels projectes El Bosc de Taranna i El Camí dels Esquirols (Fundació + arbres ) i un segon objectiu vinculat a la protecció animal en els països que es visiten (FAADA).

fitxa AGBAR

Com cada any des de 2003, Agbar publica l'informe de Desenvolupament Sostenible seguint el model de referència de la Guia per a l'elaboració de memòries de sostenibilitat del Global Reporting Initiative. El Grup s'implica activament amb les comunitats locals en les quals està present. L'accés universal a l'aigua, el diàleg, l'educació i la sensibilització en l'ús sostenible de l'aigua, i la inversió en iniciatives socials són els pilars bàsics d'aquest compromís.

fitxa TMB

L'empresa que gestiona la xarxa de Metro i bus de l'àrea metropolitana de Barcelona treballa en l’estandardització dels models de gestió orientats al client i a la millora interna de la pròpia organització, tot reduint l'impacte ambiental i amb mesures per millorar la relació amb les persones treballadores i amb les persones usuàries.

Barcelona de Serveis Municipals


B:SM té com a missió contribuir al desenvolupament de Barcelona i a la millora de la qualitat de vida de ciutadans i visitants, gestionant serveis encarregats per l’Ajuntament de Barcelona, amb eficiència, proactivitat, aportant valor a aquesta gestió de serveis i optimitzant la rendibilitat social i econòmica.

Hospital Plató


L’estructura de gestió de l’Hospital Plató, es basa en aconseguir els objectius del model de gestió  EFQM d’excel•lència. La memòria de sostenibilitat posa èmfasi als avenços realitzats durant el 2014 així com la descripció  del progrés anual de l’organització en la implantació dels deu principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides, en matèria de drets humans, laborals, ambientals i de lluita contra la corrupció.

Lavola


Lavola disposa d’un sistema integrat de gestió, dirigit a la millora contínua, que els permet garantir la qualitat dels treballs, assegurant l'eficiència i l'eficàcia dels processos i la plena satisfacció dels clients; minimitzar l'impacte ambiental de l'activitat i treballar per la millora contínua en la gestió ambiental i energètica de l'organització; integrar la responsabilitat social en la gestió empresarial; garantir la seguretat i la salut de totes les persones que formen part de l'equip de Lavola, i assegurar el compliment de la legislació vigent en totes aquestes matèries.

 

PromoCaixa


PromoCaixa és una empresa instrumental de CaixaBank que dóna suport i servei al Grup CaixaBank en l’estratègia comercial de captació i fidelització de clients, per mitjà de la selecció, la compra, la distribució i el seguiment d’elements promocionals, regals i serveis sota uns criteris de màxima qualitat, millors condicions i eficiència.

nou experiències


A través de la publicació dels informes i memòries de sostenibilitat, les empreses i organitzacions catalanes, renoven el seu compromís de gestió responsable. El directori RScat compta ja amb més de 130 experiènciències. 

Les empreses interessades en incorporar els informes o memòries de sostenibilitat al Directori RScat podeu formalitzar la sol.licitud a través de: rscat@gencat.cat

Amunt

::AGENDA

Jornada assetjament

L’objectiu d’aquesta jornada és donar a conèixer les eines per prevenir, detectar i resoldre les situacions d’assetjament a l’empresa i contribuir a crear un entorn de treball productiu, segur i respectuós per a totes les persones. La jornada que tindrà lloc el proper 13 d’abril a les 9.45h a la seu de PIMEC.

ajuts LEADER 2016


La convocatòria destinada a les empreses del món rural, que té per objectiu fomentar l’arrelament i desenvolupament econòmic i social dels joves al medi rural, contribuir a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari i, promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals. El termini per a la presentació de les sol.licitud finalitza el dia 21 de març 2016.

jornada estudi RSE

El proper 29 de març es presenta aquest estudi elaborat pel Club de Excelencia en Sostenibilidad que abasta 6 àrees d'interès: Gestió de la Responsabilitat Corporativa; Grups d'Interès i Comunicació, Ètica, Compliance i Govern corporatiu; Dimensió Ambiental; Dimensió Social Externa i Dimensió Social Interna. A l'estudi hi han participat 125 empreses, 28 de les quals, de l'IBEX 35.

Jornada Innovació Social

El proper 14 d'abril, l'Institut d'Innovació Social d'ESADE celebra la seva IX jornada anual amb el títol "La innovació social per abordar els reptes de futur" en què es tractarà de respondre les següents preguntes: Com pot la Innovació Social ajudar a reduir les desigualtats? Quin és el paper de la innovació social per construir societats inclusives? Com podem fer front als reptes de futur?

Ramon Margalef


El guardó, d'àmbit internacional, té com a objectiu el reconeixement d'aquelles persones, entitats o col.lectius d'arreu del món que s'hagin distingit de manera excepcional en el conreu de la ciència ecològica. El termini per presentar les candidatures acaba el proper 13 de maig de 2016 i s'han d'adreçar a la Secretaria Tècnica del Premi Ramon Margalef, al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

Premis Nacionals Alares


Es tracta d’una convocatòria anual en la que es vol reconèixer la tasca que porten a terme les institucions, empreses, agents socials, directius i mitjans de comunicació a favor de la conciliació de la vida familiar i laboral i la responsabilitat social. El termini per a la presentació de les candidatures finalitza el 14 d’abril.

V Congrés del Tercer Sector Social


La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya organitza a Barcelona el V Congrés que es celebrarà del 7 al 10 de juny de 2016, sota el lema 'Créixer socialment', amb 3 objectius principals: Enfortir la identitat, els valors i les capacitats del tercer sector social. Reclamar més i millors polítiques socials públiques en l’actual context de crisi econòmica. Enfortir l’aliança del tercer sector social amb els poders públics i els altres agents socials.

© Generalitat de Catalunya