Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Qüestionaris d'autoavaluació reforma horària
 

Qüestionaris per a l'autoavaluació de la reforma horària

imatge

El Qüestionari Reforma Horària és una eina d'autoavaluació (per a empreses i entitats) que vol contribuir a recuperar l’organització del temps de vida quotidiana que existeix pràcticament arreu del món. 

Suposa un camí a seguir que promou la creativitat de cada persona i els processos d’I+R+D en tot tipus d’organitzacions. El qüestionari consisteix en l’aplicació de diferents factors clau que donen informació sobre l’assoliment efectiu de cadascuna de les fites plantejades.

L’eina està dissenyada per portar a terme l'anàlisi d'aspectes clau de les empreses quant a l'organització del temps de treball, en 10 dimensions diferents. 

  • Direcció per valors i objectius.
  • Reconeixement.
  • Formació.
  • Flexibilitat horària.
  • Espais de participació i decisió.
  • Canals de comunicació.
  • Impacte ambiental.
  • Temps dels àpats.
  • Responsabilitat social.
  • Reforma horària.

 

Metodologia:

S’ofereix una pauta per portar a terme un autodiagnòstic en l’organització amb relació als horaris, la gestió i els usos del temps de tots els agents implicats: equip directiu, comandaments i treballadors (en el cas de les empreses), i dirigents, voluntariat i personal tècnic (en el cas de les entitats).

La metodologia es fonamenta en la creació d’un grup impulsor (GI), equip que funciona com a observatori i garant del procés. El procés es divideix en quatre fases i té una durada aproximada de set mesos.

Fases del procès:

FASE 1: Comunicació (1r mes)

FASE 2: Diagnòstic (1r a 2n mes)

FASE 3: Acció (3r a 6è mes) 

FASE 4: Seguiment (4t a 7è mes)

Data d'actualització: 15.11.2017