Accés al contingut Accés al menú de la seccióActualitat Dilluns, 25 de juliol de 2016

 
 • El Consorci del Transport Sanitari de la Regió de Girona presenta la seva memòria de sostenibilitat 2014 (15.07.2016)
  Els motius que han empès l’empresa a emprendre la Responsabilitat Social com un element de millora, han estat enfocats en dues direccions: la interna i l’externa. Tot amb una voluntat clara de poder retornar a la societat part del bé que obté com a empresa en el desenvolupament de la seva activitat. Els motius que han empès l’empresa a emprendre la Responsabilitat Social com un element de millora, han estat enfocats en dues direccions: la interna-col·lectiva i l’externa. Tot amb una voluntat clara de poder retornar a la societat part del bé que obté com a empresa en el desenvolupament de la seva activitat.
 • Balanç social d'Arç Cooperativa SCCL (14.07.2016)
  La cooperativa Arç elabora cada any el balanç social de la Xarxa d’Economia Solidària (XES). Es tracta d'un document que descriu i mesura les aportacions socials, laborals, professionals i ecològiques fetes per l'organització al llarg d'un exercici.
 • El Museu Nacional d’Art de Catalunya presenta la memòria de responsabilitat social 2014 (13.07.2016)
  El desenvolupament de la seva política de responsabilitat social ha avançat de manera paral·lela a la definició i aprovació de l’Estratègia 2017 del Museu. Aquesta, planteja la relació amb la societat i, en particular, amb els seus grups d'interès: clients, recursos humans, proveïdors, patrocinadors, altres museus i institucions culturals, sobre la base d’una política de responsabilitat social i un codi ètic. Aquest implica un comportament transparent, el compromís amb el desenvolupament del nostre entorn i la responsabilitat amb el medi ambient, més enllà de l’estricte compliment de la normativa.
 • Ajuts per a projectes de prevenció de residus i de foment de l’economia circular (08.07.2016)
  L'economia circular proposa un nou model de paradigma econòmic basat en el reciclatge i la reutilització de materials. Les empreses que fomenten projectes de reciclatge i per a l'acceleració de la transició cap a una economia circular poden sol·licitar els ajuts fins al 23 de juliol.
 • Una Agenda Europea per l’economia col·laborativa (07.07.2016)
  L’economia col·laborativa està en ple procés d’expansió, i per poder participar en ella amb confiança, la Comissió Europea ha presentat les seves orientacions per a un nou model de negoci que pot aportar un important creixement econòmic i d’ocupació a nivell europeu.
 • Presentació de l’informe de progrés de Suministros Eléctricos Industriales Antón-Teixidó, SA (01.07.2016)
  L’empresa aquest darrer any ha focalitzat els seus esforços en difondre els principis del Pacte Mundial, la seva política de RSC, transparència i integritat. Destaca l’inici d’un estudi de la cadena de subministrament en base a principis de la RSC.
 • Informe de l’Organització Internacional del Treball sobre perspectives socials i de l’ocupació al món (29.06.2016)
  L’informe posa èmfasi en les polítiques socials i d'ocupació per tal d'ajudar als individus a trobar feina, millorar les seves condicions de treball i ingressos actuals, i facilitar la seva transició a nous, i millors llocs de treball. El estudis mostren l'existència d'un desequilibri i una fragilitat en els guanys, sobretot en països desenvolupats, on s'ha incrementat la pobresa.
 • El Govern aprova un decret llei en matèria de contractació pública per fomentar una contractació més àgil, sostenible i socialment responsable (29.06.2016)
  Amb aquesta iniciativa és vol continuar impulsant mesures per incrementar la transparència, la simplificació i l’eficiència en els procediments de contractació
 • L’Associació d’iniciatives rurals de Catalunya (ARCA) actualitza el seu compromís amb la responsabilitat social (23.06.2016)
  Promou i fomenta actuacions i projectes que facilitin el desenvolupament integral del medi rural.
 • Nechi Group publica el seu informe de progrés 2015 en responsabilitat social, d’acord amb el Pacte Mundial (23.06.2016)
  Compromesos amb la lluita contra l’atur juvenil, inicien la beca innovació, destinada a l’atracció de talent jove mitjançant el qual la persona seleccionada s’incorpora a l’empresa amb un contracte d’un any.
 • Jornada sobre la Reforma Horària i la Salut Laboral: Les organitzacions saludables són més eficients. (20.06.2016)
  La direcció general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, va organitzar el dia 10 de juny passat, una jornada sobre la Reforma Horària i la Salut Laboral al Palau Centelles.
 • Campanya europea 2016-2017: Treballs saludables a cada edat (30.05.2016)
  L'objectiu general de la campanya és impulsar pràctiques de treball saludables entre els treballadors joves i desenvolupar unes condicions de treball favorables que promoguin la sostenibilitat del treball al llarg de la vida laboral i que garanteixin un envelliment saludable.
 • Les multinacionals hauran de publicar país per país la seva informació tributària (30.05.2016)
  Segons la nova directriu europea si una empresa no té la seva seu fiscal a cap estat membre de la Unió Europea i no presenta informe, ho haurà de fer mitjançant les seves filials a la UE. Començarà amb caràcter de presentació voluntaria l’exercici fiscal 2016, però serà de caràcter obligatori de cara a l’exercici fiscal del 2017 i posteriors.
 • La Universitat Pompeu Fabra presenta el seu pla estratègic 2016 – 2025. (25.05.2016)
  Les universitats viuen un moment d’inflexió, amb un canvi de paradigma a escala mundial que porta a la UPF a afrontar nous reptes i a redefinir les missions tradicionals i a estimular el seu compromís amb la societat, amb l’entorn i amb la cultura.
 • Unió Corporació Alimentària, SCCL presenta el seu informe de progrés en responsabilitat social (24.05.2016)
  Adherits a la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial, presenten el seu informe de progrés en responsabilitat social
 • El Parc d’Atraccions el Tibidabo presenta la seva memòria de responsabilitat social (24.05.2016)
  Consolidació del Model d’accés al cim 60-40, en el què es pretén que el 60% dels desplaçaments al Parc es realitzin en transport públic i un 40% en vehicle privat. La darrera dada indica que el 63% dels desplaçaments s’han fet amb transport públic.
 • EADA Business School presenta la seva memòria de responsabilitat social (24.05.2016)
  EADA utilitza l’estàndard de referència per la integració de la RSE del Pacte Mundial de l’ONU on hi és adherida des de l’any 2009 i forma part del seu Comitè executiu des del 2012.
 • El Col·legi de Censors Jurats de Catalunya presenta el seu informe de progrés en responsabilitat social (24.05.2016)
  El Col·legi disposa d’una Comissió de responsabilitat social des de l’any 2006 presidida pel seu director general i on també hi ha representants un gran nombre de col·lectius.
 • L’Empresa tèxtil BASI, S.A presenta el seu informe de progrés en responsabilitat social 2014 (24.05.2016)
  Publicació del seu Informe de progrés a la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial. L’esmentat Informe, està basat en una metodologia de reporting de grups d’interès (han identificat els grups, el seus reptes i ha dissenyat unes polítiques, accions, eines i indicadors de seguiment per neutralitzar els riscos i materialitzar les oportunitats).
 • Més d’un centenar d’idees per implementar l’RS a la teva organització (17.05.2016)
  El cercador de bones pràctiques de responsabilitat social a Catalunya es consolida any rere any i actualment ja compta amb un total de 125 experiències que han estat analitzades pel Grup Tècnic de Responsabilitat Social del Consell de Relacions Laborals integrat pel Govern i les organitzacions sindicals i patronals més representatives de Catalunya, amb la col•laboració del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.
 • El nou conveni de la indústria química aposta per l’impuls de la responsabilitat social al sector (22.04.2016)
  El XVIII Conveni col•lectiu general de la industria química subscrit al 2015 ha reconegut la importància de preveure aspectes de responsabilitat social empresarial a dos dels seus articles.
 • Delta Cooperativa actualitza la seva memòria de responsabilitat social (11.04.2016)
  La memòria recull la política de Responsabilitat Social Empresarial, així com l’evolució i conseqüència de les accions de millora, les quals queden reflectides en els indicadors a seguir segons les directrius del Global Reporting Initiative.
 • El Consorci Hospitalari de Vic actualitza la memòria de sostenibilitat i competitivitat (11.04.2016)
  El Consorci Hospitalari de Vic (CHV) és una institució pública que ofereix serveis assistencials a nivell sanitari, sociosanitari, de dependència, residencial i de salut mental. Posa a disposició dels habitants de la comarca d’Osona (unes 150.000 persones) un servei assistencial de qualitat, tant en l’àmbit públic com privat, aplicant criteris de responsabilitat social.
 • Nova eina web per millorar l'eco-eficiència del cicle de l'aigua a les ciutats (11.04.2016)
  Els membres del projecte han elaborat una eina web d'ajuda adreçada a planificadors i gestors públics i privats del sector de l'aigua que els permeti millorar la relació entre l'impacte ambiental i el cost d'activitats.
 • EBA Vallcarca SLP publica el seu informe de progrés 2014 (04.04.2016)
  L'entitat de Base Associativa Vallcarca és l'entitat que gestiona el Centre d'Atenció Primària Vallcarca Sant Gervasi. El respecte, la professionalitat i la innovació són els valors que guien la tasca d’EBA Vallcarca
 • Banc de Sang i Teixits presenta la memòria de sostenibilitat i competitivitat (31.03.2016)
  Els professionals del Banc de Sang i Teixits han avançat en noves pràctiques, com el desplegament del nou model de transfusió, que posa tot l’èmfasi en la seguretat, la qualitat i l’òptima indicació dels productes sanguinis.
 • La Comissió Europea posa en marxa una consulta pública sobre el pilar europeu de drets socials (31.03.2016)
  La Comissió Europea va presentar un primer esbós preliminar del pilar europeu de drets europeus de drets socials, que el president Juncker va anunciar al setembre de l’any passat i posa en marxa una amplia consulta pública.
 • Aplitelc renova el seu compromís amb la responsabilitat social (31.03.2016)
  Aplitelc col·labora anualment amb diferents centres d'ensenyament, en projectes d'educació a alumnes amb necessitats especials. Aplitelc acull durant l'any escolar a un o diversos alumnes al seu centre de treball.
 • AMPANS actualitza el seu compromís amb la responsabilitat social (31.03.2016)
  Ampans administra els seus centres i serveis sota un sistema integrat de gestió per processos que engloba: qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals, certificats amb les normes ISO, OHSAS i EMAS.
 • El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació reconeix 71 empreses Leader per aplicar la Responsabilitat Social Empresarial. (23.03.2016)
  Un total de setanta-una petites empreses Leader de Catalunya han rebut un certificat de reconeixement als seus processos d’implantació de polítiques de Responsabilitat Social en el marc del projecte de cooperació Leader 'Gestió Sostenible Rural'.
 • AGBAR actualitza el seu compromís amb la responsabilitat social (08.03.2016)
  En la política de desenvolupament sostenible del Grup estableix entre els seus principis bàsics la rendició de comptes i transparència.
 • m4Social Inclusive Mobile, projecte per aplicar la tecnologia mòbil a problemàtiques socials (08.03.2016)
  El passat 2 de març, la Taula del Tercer Sector Social, va presentar m4Social, projecte que busca l’aportació de noves solucions tecnològiques a necessitats socials en el marc de les properes edicions del MWC a Barcelona. En definitiva, desenvolupar el potencial de transformació del mòbil per donar resposta a les necessitats socials dels col•lectius i persones més vulnerables.
 • Transports Metropolitans de Barcelona actualitza el seu compromís amb la responsabilitat social (08.03.2016)
  L'empresa treballa en l’estandardització dels models de gestió orientats al client i a la millora interna de la pròpia organització.
 • Bizbarcelona s'obre al món de l'Economia Social (08.03.2016)
  La pròxima edició de Bizbarcelona, el saló per a pimes, emprenedoria i autònoms, comptarà amb un nou espai, BizEconomiaSocial, que donarà cabuda a les iniciatives d'altres economies que promouen un nou model socioeconòmic en el qual la ciutat de Barcelona s'està posicionant com a referent.
 • Tarannà actualitza el seu compromís amb la responsabilitat social (29.02.2016)
  Tarannà Club de Viatges, es va adherir al Pacte Mundial el 19 de desembre de l'any 2011, amb la intenció de comprometre's als seus deu principis.
 • IV Premis a la millor pràctica en mobilitat sostenible (29.02.2016)
  La Fundació Renault per la Mobilitat Sostenible convoca els IV Premis a la Millor Pràctica en la Mobilitat Sostenible amb el recolzament de la Fundació Biodiversitat del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
 • Proquimia actualitza el seu compromís amb la responsabilitat social (29.02.2016)
  Destaca la política de convenis d'estudiants en pràctiques de l'empresa. Proquimia, SA col•labora amb diferents universitats i centres de formació per oferir als seus estudiants la possibilitat de conèixer i treballar en un entorn empresarial.
 • L’Institut Català de les Dones ha posat en marxa la campanya unitària Compromís amb l’equitat de gènere, #EQUITAT8M (29.02.2016)
  La campanya serà àmpliament divulgada per les institucions que la signen a través dels mitjans de comunicació propis, així com en insercions a la premsa escrita.
 • Nesté actualitza el seu compromís amb la responsabilitat social (22.02.2016)
  Nestlé Espanya ha fet un exercici per alinear-se amb les directrius del Global Reporting Initiative (GRI), tant en enfocament com en indicadors. Entre els indicadors clau n'hi ha 42 que corresponen a indicadors del GRI.
 • Un 10% de les plataformes d’economia col•laborativa persegueixen una transformació social. (22.02.2016)
  L’Organització de Consumidors (OCU), la Universitat Complutense (UCM) i OuiShare España (OS) presenten els resultats de l’estudi sobre consum col•laboratiu.
 • Treball, Afers Socials i Famílies organitza sessions participatives arreu del país en el marc del 3r Congrés Català de l’Associacionisme i el Voluntariat (22.02.2016)
  El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies -per mitjà de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària- organitza 17 sessions participatives d’ara i fins el mes d’abril arreu del país en el marc del 3r Congrés Català de l’Associacionisme i el Voluntariat, que se celebrarà a Barcelona el 20 de maig de 2016.
 • MRW actualitza el seu compromís amb la Responsabilitat Social (18.02.2016)
  Al directori d'experiències RSCat ja es pot consultar la memòria social 2013 d'aquesta empresa, on destaquen polítiques en els àmbits ambiental i social.
 • Airpharm actualitza el seu compromís amb la responsabilitat social (17.02.2016)
  Publicada la memòria de Responsabilitat Corporativa d'Airpharm al Directori d'Experiències RSCat.
 • El 66 % dels consumidors estan disposats a pagar més per productes i serveis d‘empreses compromeses (17.02.2016)
  La consultora Nielsen ha presentat un estudi sobre tendències de consum basada en més de 30.000 enquestes a més de 60 països d’arreu del món als quals s'ha fet la pregunta: “Quant d’acord estàs amb la següent afirmació: Jo pagaria més per productes i serveis que provenen de companyies compromeses positivament amb l’impacte social i medi ambiental?"
 • El Tercer Sector Ambiental de Catalunya posa en marxa la campanya “Jo sóc donant ambiental” per animar a col.laborar amb les ONG ambientals (10.02.2016)
  L’objectiu és donar a conèixer la tasca de les entitats ambientals i incentivar les donacions, l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (O3SAC) amb el suport de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa aquesta campanya.
 • ¿Qué es la Responsabilidad Social Empresarial o RSE? (10.02.2016)
  Tarannà viatges amb sentit ha creat aquest material audiovisual en el que es recull el testimoni i les opinions més rellevants del país en matèria de valors, sostenibilitat i compromís amb el planeta i la societat. Intervenen persones vinculades a diferents àmbits: educatiu, banca ètica, pimes, entitats sense afany de lucre, organismes internacionals i administració pública.
 • Ajuts al foment de cadenes curtes i mercats locals (10.02.2016)
  Els productes comercialitzats com a venda de proximitat poden acollir-se a l’empara del distintiu creat pel DARP, que diferencia les modalitats de venda directa i de circuit curt. A través de la potenciació dels circuits curts de comercialització es pot aconseguir una millor valoració econòmica i un increment del valor afegit i del marge de benefici del producte a vendre per part del productor o elaborador. També suposa un reconeixement del producte i del productor o elaborador (millor traçabilitat alimentària). El termini per a la presentació de les sol.licituds finalitza el 14 de març
 • PromoCaixa actualitza el seu compromís amb la responsabilitat social (08.02.2016)
  PromoCaixa és una empresa instrumental de CaixaBank que dóna suport i servei al Grup CaixaBank en l’estratègia comercial de captació i fidelització de clients, per mitjà de la selecció, la compra, la distribució i el seguiment d’elements promocionals, regals i serveis sota uns criteris de màxima qualitat, millors condicions i eficiència.
 • El Parlament Europeu publica una guia sobre Economia col.laborativa (08.02.2016)
  L’informe, publicat a finals de 2015 tracta d'explicar l'impacte que l'ús de grans volums de dades i d'internet juntament amb la tecnologia, han afavorit l’augment de l'economia col.laborativa.
 • Es publica la primera píndola de la campanya de consells d'estalvi energètic a l'oficina (08.02.2016)
  L'Institut Català d'Energia proposa un seguit de bones pràctiques pel que fa al bon ús de l'energia en l'entorn de treball. Es tracta de consignes senzilles i fàcils d'aplicar per ajudar a reduir la despesa energètica a l'oficina. La primera càpsula de la sèrie és sobre l'ús d'aparells electrònics.
 • Port de Barcelona actualitza el seu compromís amb la responsabilitat social (03.02.2016)
  El capital humà és clau per al bon funcionament del Port. És per això que l’organització posa especial atenció tant en el desenvolupament del seu personal com en la seva salut i seguretat laboral. La responsabilitat social de l’entitat va més enllà amb l’organització i participació en accions de suport als col.lectius més desfavorits del seu entorn.
 • Oberta la convocatoria de la X Edició dels Premis Nacionals Alares (03.02.2016)
  Es tracta d’una convocatòria anual en la que es vol reconèixer la tasca que porten a terme les institucions, empreses, agents socials, directius i mitjans de comunicació a favor de la conciliació de la vida familiar i laboral i la responsabilitat social. El termini per a la presentació de les candidatures finalitza el 14 d’abril.
 • Lavola actualitza el seu compromís amb la responsabilitat social (03.02.2016)
  Lavola disposa d’un sistema integrat de gestió, dirigit a la millora contínua, que els permet garantir la qualitat dels treballs, assegurant l'eficiència i l'eficàcia dels processos i la plena satisfacció dels clients; minimitzar l'impacte ambiental de l'activitat i treballar per la millora contínua en la gestió ambiental i energètica de l'organització; integrar la responsabilitat social en la gestió empresarial; garantir la seguretat i la salut de totes les persones que formen part de l'equip de Lavola, i assegurar el compliment de la legislació vigent en totes aquestes matèries.
 • Jornada sobre les oportunitats del programa Horitzó 2020 per a les pimes i els serveis de la Xarxa EEN per l’R+D (03.02.2016)
  Donar a conèixer el Programa Horitzó 2020 i els serveis de suport que ofereix la Xarxa Enterprise Europe Network per la participació en projectes d'R+D. Es comptarà amb l'exemple d'una empresa que ha participat en el programa així com l'acompanyament que pot oferir un centre tecnològic.
 • B:SM Barcelona de Serveis Municipals actualitza el seu compromís amb la responsabilitat social (03.02.2016)
  B:SM té com a missió contribuir al desenvolupament de Barcelona i a la millora de la qualitat de vida de ciutadans i visitants, gestionant serveis encarregats per l’Ajuntament de Barcelona, amb eficiència, proactivitat, aportant valor a aquesta gestió de serveis i optimitzant la rendibilitat social i econòmica.
 • XV edició del premi Everis a l’emprenedoria social, la innovació i el talent (03.02.2016)
  La Fundació Everis, llança la candidatura 2016 dels premis que s’atorgaran a la proposta que tingui com a objectiu l'explotació d'una innovació tecnològica, de gestió social o ambiental, en les següents categories: “Nous model de negocis en l'economia digital”, “Tecnologies industrials i energètiques” i “Biotecnologia i salut”. El termini per a la presentació de les propostes finalitza el 31 de març de 2016.
 • Hospital Plató actualitza el seu compromís amb la responsabilitat social (03.02.2016)
  L’estructura de gestió de l’Hospital Plató, es basa en aconseguir els objectius del model de gestió EFQM d’excel•lència. La memòria de sostenibilitat posa èmfasi als avenços realitzats durant el 2014 així com la descripció del progrés anual de l’organització en la implantació dels deu principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides, en matèria de drets humans, laborals, ambientals i de lluita contra la corrupció
 • Convocats els ajuts LEADER 2016 (29.01.2016)
  La convocatòria d’ajuts Leader, està destinada a les empreses del món rural, i té per objectiu l’assoliment de reptes com: fomentar l’arrelament i desenvolupament econòmic i social dels joves al medi rural, contribuir a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, amb especial atenció als sectors agrari, alimentari, forestal i les zones rurals, estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari i, promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals. El termini per a la presentació de les sol•licitud finalitza el dia 21 de març 2016.
 • Joan de Déu organitza la Magic Line Barcelona mobilització solidària a favor de les persones més vulnerables (29.01.2016)
  L'esdeveniment central és una caminada per equips i no competitiva pels turons de Barcelona, que tindrà lloc el proper diumenge 28 de febrer de 2016. Durant els mesos previs, els equips participants es marquen un repte solidari i fan activitats de captació de fons per aconseguir-lo.
 • Oberta la convocatòria dels Premis d'Excel.lència Energètica (29.01.2016)
  Els Premis d'Excel.lència Energètica es convoquen amb l'objectiu de promoure i reconèixer la importància de l'estalvi i l'eficiència energètica i les energies renovables per avançar cap a un nou model energètic més eficient, socialment redistributiu i ambientalment sostenible, en línia amb els principis de la política energètica europea: seguretat, competitivitat i sostenibilitat. El termini per a la presentació de les candidatures finalitzarà el 16 de febrer de 2016.
 • 1ª Trobada d’economia social del Vallès (28.01.2016)
  Aquesta activitat, que es celebrarà el proper dia 11 de febrer al Centre d´Empreses Industrials Can Roqueta de Sabadell, forma part de les actuacions que es porten a terme la Xarxa d’Innovació Social del Vallès i l’Ajuntament de Sabadell amb l’objectiu d’ Explorar aliances i dotar d’eines i instruments que fomentin projectes col.laboratius i conjunts, Crear dinàmiques que millorin la relació i el coneixement mutu entre activitats econòmiques que fomenten l’economia social, Identificar interessos i necessitats compartides per fer créixer l’economia social al territori.
 • Convocatòria d'ajuts a projectes d'iniciatives socials de l'Obra Social "la Caixa” (28.01.2016)
  Amb aquesta convocatòria, es pretenen impulsar projectes que fomentin la promoció i el desenvolupament integral de les persones en situació de pobresa i vulnerabilitat social. El termini per a la presentació de la sol.licitud, del formulari del projecte i de la documentació complementària, s'inicia el dia 11 de febrer i s'acaba el 2 de març de 2016.
 • Cinefòrum: L'ètica aplicada a l'empresa. Pensar, dialogar, actuar (27.01.2016)
  Cinc pel.lícules que plantegen diferents situacions que afecten les empreses. Després de cada projecció hi haurà un debat, amb un expert en qüestions ètiques. La llibertat i la suggestió del cinema al servei de la participació i el diàleg. Es tracta d’una iniciativa del Palau Macaya coordinada per José Antonio Lavado, soci-director de Bidea Consultors
 • Estudi sobre economia verda a Barcelona (27.01.2016)
  L’Ajuntament de Barcelona ha presentat el primer estudi sobre economia verda a la ciutat, en el qual s’analitzen les dades econòmiques del sector de l’economia circular, en una aposta per fer visible aquesta activitat i per fomentar una nova visió de l’economia de la ciutat i un model productiu més just i sostenible.
 • Acte de lliurament de la IV edició del Premi Barcelona a l'Empresa Innovadora en Conciliació i Temps (27.01.2016)
  El proper dimecres 24 de febrer, tindrà lloc l'entrega del Premi Barcelona a l'Empresa Innovadora en Conciliació i Temps al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. Aquest premi vol reconèixer, promoure i divulgar la tasca d'aquelles empreses compromeses en millorar la gestió del temps per aconseguir la conciliació entre la vida laboral, familiar i personal. Empreses que treballen implementant mesures d'usos del temps per facilitar que els treballadors i treballadores puguin organitzar-se millor i, al mateix temps, millorar l'organització empresarial
 • Entren en vigor les instruccions tècniques per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat de l'Ajuntament de Barcelona (26.01.2016)
  L’objectiu de les instruccions és determinar els criteris ambientals comuns a introduir en la compra i contractació dels 12 grups de productes i serveis definits com a prioritaris: electricitat, equips informàtics, fusta, mobiliari d'oficina, paper, productes i serveis de neteja, serveis d'alimentació, elements de comunicació, projectes d'obres, organització d'esdeveniments, tèxtils i vehicles.
 • Matholding s’incorpora al Directori d’Experiències RScat (26.01.2016)
  Grup empresarial creat l’any 2005 que opera en el sector fitosanitari i de l’aigua. Per a Matholding, ser socialment responsable implica exercir el seu negoci de forma ètica i transparent, per aquest motiu publiquen la seva primera memòria de sostenibilitat amb vocació de continuïtat.
 • Calendari de convocatòries de finançament anuals en un sol document (25.01.2016)
  Cada any hi ha tot un seguit de convocatòries de finançament, subvencions, premis i beques, que es van repetint. És per això que en el següent document les trobareu totes classificades per mesos i àmbits i també categoritzats entre finançaments públics i privats.
 • Acord de col.laboració l'Associació EBC Catalunya i la Universitat de Barcelona (25.01.2016)
  Signatura d'un conveni marc de col.laboració entre la Universitat de Barcelona i l'Associáció Catalana per al Foment de l'Economia de Bé Comú. El rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, i el president de l’Associació Catalana per al Foment de l’Economia del Bé Comú, José Antonio Lavado, han signat un conveni marc de col.laboració. Entre les finalitats de l’acord hi ha potenciar línies de recerca sobre l’economia del bé comú (EBC) i impulsar la creació d’una càtedra sobre aquesta temàtica a la UB.
 • Obert el període de consulta pública sobre divulgació d’informació no financera de les empreses (22.01.2016)
  La Comissió Europea ha obert una consulta per tenir en compte l'opinió pública en les seves properes directrius no vinculants sobre la divulgació d'informació no financera. El termini per presentar les propostes finalitza el dia 15 d’abril
 • Obert el termini per presentar propostes pel V Congrés del Tercer Sector Social (22.01.2016)
  La Taula del Tercer Sector organitzadora del V Congrés del Tercer Sector Social vol promoure la màxima participació entre les entitats socials catalanes. En aquest sentit, les entitats i organitzacions socials que ho desitgin poden presentar les seves propostes tant a l'Àgora d'experiències, com propostes per formar part de les rutes que s'organitzaran per tot Catalunya per conèixer projecte in situ d'entitats socials. El termini per presentar propostes acaba el proper 19 de febrer.
 • Dotzena edició del Premi Ramon Margalef d'Ecologia (22.01.2016)
  El guardó, d'àmbit internacional, té com a objectiu el reconeixement d'aquelles persones, entitats o col•lectius d'arreu del món que s'hagin distingit de manera excepcional en el conreu de la ciència ecològica. La dotació del Premi és de vuitanta mil euros i una peça única i simbòlica en memòria de Ramon Margalef. El termini per presentar les candidatures acaba el proper 13 de maig de 2016 i s'han d'adreçar a la Secretaria Tècnica del Premi Ramon Margalef, al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya
 • L’ICO, premi de la Fundació Avedis Donabedian a la millor memòria d’una institució sanitària (21.01.2016)
  L'Institut Català d'Oncologia (ICO) ha estat guardonat amb el Premi Ignasi Aragó i Mitjans a la millor memòria d'una institució sanitària i social, concedit per la Fundació Avedis Donabedian.
 • L’Institut de Drets Humans de Catalunya atorgarà el Premi Solidaritat (20.01.2016)
  Un guardó que reconeix la tasca de persones, col.lectius i entitats que destaquen en la seva lluita pels drets humans a Catalunya. En aquesta 29a edició, l'entitat guanyadora ha estat l'Associació Noves Vies, que treballa per la integració de Menors Immigrants No Acompanyats (MINA) a través del suport jurídic i social i també es farà una menció especial a Fotomovimiento, un col.lectiu de fotoperiodistes nascut Plaça Catalunya durant l'acampada del 15M. L'acte de reconeixement es celebrarà el proper dia 15 de febrer al Parlament de Catalunya.
 • Més de 50 empreses solidàries es reuneixen a la trobada anual del Casal dels Infants del Raval (20.01.2016)
  El Casal dels Infants aposta per una relació estreta i de confiança, que inverteix el compromís social de les empreses en oportunitats per als infants i joves que les necessiten. Un model de relació empresa-entitat consolidat, que genera noves oportunitats i accions conjuntes per sumar esforços i buscar el màxim impacte de cada col.laboració. Més de 400 empreses formen part de la xarxa compromesa amb la transformació social dels barris més vulnerables
 • IV Edició Premi Aspàsia en defensa de l’equitat de gènere (20.01.2016)
  El premi s’ha consolidat com un referent en el reconeixement des del tercer sector a la trajectòria de persones que hagin afavorit l’equitat de gènere i hagin treballat en defensa de l’empoderament de les dones. El període per presentar candidatures romandrà obert del 14 de gener a l’1 de març i el premi s’atorgarà a la primavera de 2016
 • Segona edició de l’Anuari Corresponsables per a pimes i emprenedors (19.01.2016)
  La Fundació Corresponsables acaba de llançar la segona edició de l'Anuari per a pimes i emprenedors, en el que fa una profunda anàlisi de la realitat de la responsabilitat social i la sostenibilitat en les pimes i en les companyies de nova creació, a través de reportatges, entrevistes i tribunes d'opinió.
 • Premis Social Business City Barcelona: Emprenedoria social contra l’atur juvenil (18.01.2016)
  Social Business City (SBC) Barcelona és una iniciativa de desenvolupament local i projecció internacional promoguda pel Professor Muhammad Yunus, premi Nobel de la Pau 2006, que té com a objectiu principal la pal.liació de les necessitats socials del territori mitjançant la promoció i el suport a l’emprenedoria i l’empresa socials a Barcelona. El termini per a la presentació d’idees finalitza el dijous 25 de febrer de 2016, a les 23h59.
 • Catàleg de bones pràctiques de voluntariat (18.01.2016)
  En el marc del programa Europeu VERSO, s’ha portat a terme un recull dels tres anys de treball amb la publicació d’un catàleg de disset bones pràctiques que tenen en comú millorar l’ocupabilitat de persones amb risc d’exclusió social i la dels mateixos voluntaris. També posen en valor la qualitat en la gestió, la mobilització social i la figura del voluntariat. Les pràctiques estan classificades en quatre àmbits d’actuació: mentoratge, rehabilitació, organització i responsabilitat social corporativa.
 • III Trobada Planeta responsable (15.01.2016)
  Es celebrarà el proper dia 25 de gener a l’Edifici Media-TIC de Barcelona i servirà d’altaveu a les empreses compromeses en l’àmbit social econòmic i ambiental, que busquen millorar o redefinir la seva relació i diàleg amb la societat i aporta per un nou estil de vida.
 • Pla pilot per adaptar l’horari laboral de les empreses a la realitat europea (15.01.2016)
  Promogut per la iniciativa de la Reforma Horària, té per objectiu reconvertir el sistema del temps que se segueix a Catalunya, cercant una millora anímica i laboral. El programa pilot permet trobar, a les empreses participants, el model òptim d’adaptació de la realitat de la seva empresa amb un sistema d’horari molt diferent de l’actual.
 • 3r Cicle "Impulsors de l'RSC: Compartir per millorar" (14.01.2016)
  Després de l’èxit del 1r i 2n cicle "Impulsors de l’RSC: compartir per millorar", la Càtedra MANGO d’Responsabilitat Social Corporativa presenta enguany la tercera edició del Cicle centrada en la visió internacional de l’RSC. El cicle s’adreça a directors i responsables d’RSC d’organitzacions públiques i privades. L’objectiu és generar coneixement per a la gestió estratègica de l’RSC i trobar accions i propostes per millorar la implantació pràctica de l’RSC. Plantejades de manera interactiva, les sessions combinen ponències d’experts i treball pràctic en grup.
 • Apunts s’incorpora al Directori d’Experiències Rscat (14.01.2016)
  Apunts ofereix serveis de disseny i missatgeria a través de la seva cadena de valor social i sota els paràmetres de la Responsabilitat Social. Té dos grans reptes: convertir-se en el proveïdor socialment responsable d’empreses multinacionals, pimes i persones autònomes, i generar llocs de treball per a persones amb discapacitat per trastorns de salut mental i que es troben en situació de risc d’exclusió social.
 • Es publica el cinquè Monogràfic RScat sobre la millora en la coordinació d'activitats en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals (12.01.2016)
  El cinquè monogràfic Rscat aborda nous paradigmes de gestió de la prevenció de riscos laborals, que de forma voluntària i proactiva permeten a les empreses i organitzacions anar més enllà dels requeriments legals. En el monogràfic es recullen les opinions d’agents econòmics, socials i govern i l’aportació d’empreses que han aconseguit implantar solucions imaginatives per desenvolupar la responsabilitat social en tota la cadena de valor.
 • El V Congrés del Tercer Sector Social, es celebrarà del 7 al 10 de juny de 2016 (08.01.2016)
  La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya organitza a Barcelona el V Congrés, sota el lema 'Créixer socialment', amb 3 objectius principals: Enfortir la identitat, els valors i les capacitats del tercer sector social. Reclamar més i millors polítiques socials públiques en l’actual context de crisi econòmica. Enfortir l’aliança del tercer sector social amb els poders públics i els altres agents socials.
 • 70 centres educatius de tot Catalunya han rebut el Distintiu d’Escola Verda (08.01.2016)
  El programa Escoles Verdes ajuda els centres a incorporar els valors de l'educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre, promou la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn, i afavoreix l'intercanvi entre els centres que comparteixen uns mateixos objectius. Actualment, un total de 587 centres estan adherits al programa Escoles Verdes
 • Premis Fundació Randstad (08.01.2016)
  L’objectiu dels premis és el reconeixement als beneficis de la contractació de persones en risc d'exclusió i la integració de la diversitat a l'empresa. El termini per a la presentació de les candidatures, finalitza el dia 31 de gener de 2016.
 • Curs d’adaptació a la nova ISO 14001:2015 (08.01.2016)
  La formació de 10 hores lectives, organitzada per de l’Escola de Formació del COAMB, es celebrarà els dies 22 i 29 de gener amb l’objectiu d’ajudar a actualitzar en les novetats de la norma ISO 14001:2015 aprovada fa unes setmanes, i facilitar-te passos concrets per a adaptar els sistemes existents a la nova norma.
 • Gas Natural Fenosa actualitza el seu compromís amb la responsabilitat social (23.12.2015)
  La política de responsabilitat social de Gas natural defineix set compromisos a través dels quals vehicula la seva actuació: orientació al client, compromís amb el s resultats, medi ambient, interès per les persones, seguretat i salut, compromís amb la societat i integritat.
 • Grup Bon preu s’incorpora al Directori d’Experiències RScat (23.12.2015)
  Organització catalana de caràcter familiar compromesa amb els ciutadans i amb el seu territori. Al nivell intern, les principals àries sobre les quals es treballa són: la creació d’una ocupació estable i de qualitat, la gestió i el desenvolupament professionals, la prevenció de riscos laborals, el compromís amb la conciliació de la vida professional i personal i la comunicació interna.
 • Forética publica una guia sobre les implicacions per a les empreses de l'acord sobre canvi climàtic (21.12.2015)
  El document aporta set claus d'actuació per a les empreses, que jugaran un paper crític en la consecució dels objectius marcats després de la Conferència Internacional sobre Canvi Climàtic.
 • Propostes per a un Nadal Solidari (21.12.2015)
  La Federació Catalana del Voluntariat social, et convida a viure un Nadal més solidari que mai amb 9 propostes de consum i col.laboració per fomentar l’economia social i solidària.
 • Presentació de la Guia sobre la transparència per a partits polítics i organitzacions sindicals i empresarials (21.12.2015)
  La Guia té com a objectiu orientar i proporcionar instruments als partits polítics, els sindicats i les patronals perquè puguin complir adequadament les obligacions previstes per la Llei de transparència.
 • La Fira de Consum Responsable s’instal.la a la plaça de Catalunya (21.12.2015)
  L’objectiu és difondre entre la ciutadania l’existència de productes, serveis i activitats d’empreses i entitats que promouen i permeten practicar un consum responsable i de proximitat, fent possible, a l’hora, una economia realment social i solidària.
 • Benestar Social i Família promou 25 mesures per adaptar la Reforma Horària entre els caus i els esplais de Catalunya (18.12.2015)
  La Direcció General de Joventut, i la Iniciativa per a la Reforma Horària han editat sis postals digitals adreçades als esplais i caus d’arreu de Catalunya. Algunes de les principals recomanacions són: avançar els horaris dels àpats, incrementar l’ús de les TIC o adequar la planificació de les activitats i sortides.
 • Govern i entitats subscriuen un codi de bones pràctiques per a la contractació pública dels serveis d'atenció a les persones (18.12.2015)
  El codi preserva aquest sector especialment sensible a través d’un model de contractació que vetlla per la qualitat dels serveis i considera, sota criteris d’eficiència social, que l’oferta més avantatjosa no necessàriament s’ha de determinar atenent exclusivament al preu
 • La Conferència sobre el canvi climàtic de París, COP21 es tanca amb un acord històric (18.12.2015)
  L'Acord de París, per a la lluita contra el canvi climàtic, compta amb 40 pàgines, és vinculant per a tots els països -és a dir, es comprometen a disminuir públicament els gasos d'efecte hivernacle-, i reuneix per primera vegada a totes les nacions en una causa comuna sobre la base de les seves responsabilitats històriques, presents i futures.
 • Publicat l’Ideari Respon.cat a la responsabilitat social (17.12.2015)
  Es tracta d’un document que es posa a disposició de totes les empreses i organitzacions i que pretén ser inspirador dels valors positius del teixit empresarial català. La presentació pública de l’ideari es va portar a terme el passat dilluns durant l’acte de lliurament dels premis Respon.cat a través dels quals s'ha volgut mostrar a la societat catalana diferents experiències de Responsabilitat Social Empresarial, així com llançar un missatge al conjunt del món empresarial català sobre la necessitat de fer un pas endavant en els compromisos empresarials.
 • Serveis de Salut Baix Empordà, s’incorpora al Directori d’Experiències RScat (17.12.2015)
  La missió de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà és la prestació de serveis de qualitat en l'àmbit de la salut i la dependència, al Baix Empordà, d'acord amb un model d'atenció integrat i orientat al ciutadà. L’entitat disposa d’un codi ètic a través del qual es garanteix un elevat grau d’exigència ètica en la seva actuació envers els pacients, els seus familiars, la comunitat, el sistema sanitari i també amb els professionals que formen part dels seus centres i serveis.
 • Mútua Terrassa, s’incorpora al Directori d’Experiències Rscat (17.12.2015)
  Les bones pràctiques empresarials de l'entitat es manifesten en actuacions transparents, basades en comportaments ètics, ja que davant de tots els nostres grups d'interès actuem amb la màxima honestedat, equitat i transparència, més enllà del compliment de les lleis, codis de conducta i de les normes internes i en la gestió eficient dels recursos oferint la màxima qualitat possible i el servei més oportú, amb els recursos disponibles, tot tenint el màxim equilibri en la utilització dels mateixos.